06.06.2011 Esmaspäev

"Rippuva" intressidega laenukohustuse kajastamine

Ettevõttel «ripub» laenukohustus intressidega, millele keegi ei pretendeeri. Kunagi oli ettevõttel tootmine, millesse oli ka investeeritud. Ettevõte on ammu tootmise lõpetanud, aga see «saba» on jäänud rippuma.

Ühelt poolt on intressidega laenukohustus, teiselt poolt kahju, mida kannab ettevõte. Ja loomulikult pidevalt tulevad kirjad äriregistrist.

Ettevõtte uue tegevuse arvel ei ole võimalik katta eelmiste perioodide kahjusid. On vastu võetud otsus kustutada kohustus raamatupidamisest.

Kas on õige laenusumma näidata muudes tuludes ja intressid finantstuludes? Kuidas tuleb õigesti vastav dokument koostada?
Kas raamatupidamise jaoks piisab juhatuse liikme otsusest?

VASTUS:

Küsimusest ei selgu saadud laenu tingimused. Lepingu ja olukorra detailide analüüsita ei ole võimalik tasuta konsultatsiooni raames anda sellele küsimusele täpset vastust.

Rahvusvaheliste standardite kohaselt «eemaldatakse finantskohustus bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud» (IAS 39.39), Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendite järgi «aegub finantskohustus seadusandluses sätestatud tähtaegadel». (RTJ 3, 54–55). Ehk siis raamatupidamise seisukohast on kõik selge. Kui on alust arvata antud kohustus aegunuks, kõrvaldatakse see bilansist ning selle bilansimaksumuse ja selle eest saadud tasu vahe (meie juhtumis on see 0 eurot) kajastatakse kasumiaruandes muude tuludena või kuludena koos intressidega (intresse ei tule kajastada kui finantstulusid).

Selle kirje alused peavad tulenema lepingu asjaoludest ja kohalikust seadusandlusest. Raamatupidamise jaoks koostatakse juhatuse liikme poolt allkirjastatud raamatupidamislik tõend, kus märgitakse kõik kohustuse aegumise asjaolud ja põhjused.

Juriidiline pool on keerulisem. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 kohaselt on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat (üksikutel juhtudel kuni 10 aastat). Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 82 algab sissenõudmine kohustuse täitmise alguskuupäevast ehk lepingu lõppemise tähtajast ning kestab kolm aastat. Kui leping lõpeb 31. jaanuaril 2010. aastal, siis sissenõudmise õigus kehtib kuni 1. veebruarini 2013. Tähtajatu lepingu puhul kasutatakse mõistliku tähtaja mõistet.

Aleksei Kuznetsov,
Donoway Assurance Ltd
Member Crowe Horwath International
 

 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes