15.11.2010 Esmaspäev

Projekti käigus arvutite ostmise kajastamine

Projektis soetatakse arvutid ja toetuse saaja taotluses on mainitud, et ostetakse arvutid partneritele. Partner tasus toetuse saajale ära arvutite omafinatseeringu 10% ja ülejäänud summa taotles siis toetuse saaja projektist (mis ka tuli).

RTJ12 ei anna vastust sellisele juhtumile, millise dokumendi alusel (ja kas üldse) saab neid arvuteid kajastada partner oma raamatupidamises.

VASTUS:
Kui Te ei saa RTJ-ist vastust, tuleb lähtuda arvestuse ja aruandluse alusprintsiipidest, mille leiate raamatupidamise seadusest.
Üks nendest on sisu ülimuslikkuse printsiip – “majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga“ (RMPS § 16). Kui arvutit kasutab tegelikult teie partner ning toetuse taotluses on selgelt kirjas, et vara ostetakse just partnerile, siis ei näe ma põhjust, miks ei saa tema bilansis seda vara kajastada.

Dokument, mille alusel tehingut kajastatakse, peab kajastama majandustoimingu sisu. Kui vara võõrandatakse (müüte partnerile arvuti näiteks tema tasutud omafinantseeringu summa eest), siis peab vormistama müügiarve. Kui vara võõrandamist ei toimu, on võimalik vara üle anda üleandmise-vastuvõtu akti alusel. Nõudeid algdokumentidele vt RMPS § 7. Tekib küsimus, mis dokumendi alusel on partner Teile 10% omafinantseeringu tasunud? Võib-olla juba siis väljastasite temale müügiarve, mille alusel on tal nüüd võimalik vara oma bilansis kajastada? Igal juhul tahaksin rõhutada, et tehingute kajastamisel on primaarne tehingu majanduslik sisu, vastavalt millele vormistatakse juba dokument.

Darja Roos,
vandeaudiitor
Donoway Assurance

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes