21.09.2011 Kolmapäev

Mis juhtudel on tegemist tütarfirmaga?

Selle aasta juulis osales meie firma Läti firma loomises. Meie ettevõte kandis Läti firma osakapitali 1400 LVL-i, mis moodustas 2/3 summast. Läti firma tegeleb ehitusega. Vajaduse korral on meie firma valmis andma Läti firmale intressidega laenu äritegevuse alustamiseks. Ühistegevust kahe firma vahel ei ole ette nähtud. Siit küsimus: Kas meie firma jaoks on Läti firma näol tegemist tütarfimaga? Kas 2011. a kohta tuleb koostada konsolideeritud bilanss?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance maksukonsultant:

 

Kui teil on kontroll selle firma üle ja ta on teie jaoks tütarfirma (vastavalt RTJ 11), siis JAH.

Üldjuhul saab kontrolli olemasolu ja tütarfirmaks olemist määrata vastavalt järgmisele reeglile: «Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust ja finantspoliitikat.»

Soovitame tutvuda ka RTJ 11 sätetega (eeldades, et ei peeta arvestust vastavalt IFRS-dele). Erilist tähelepanu tuleks seejuures pöörata RTJ 11 p-le 61.

Erandid, mille olemasolu korral ei ole konsolideerimiseks vajadust : RTJ 11, 64. (Vastavalt olulisuse printsiibile on konsolideeritud aruannete koostamisel lubatud rida-realt konsolideerimise asemel rakendada soetusmaksumuse, õiglase väärtuse või kapitaliosaluse meetodit väheoluliste tütarettevõtete kajastamisel) ning raamatupidamise seaduse § 29.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes