07.03.2011 Esmaspäev

Kas võib korteriühistu korteriomanikke pidada seotud isikuteks?

Korteriühistus on 80 korterit ja 82 füüsilisest isikust omanikku (kahel korteril on kaks omanikku). Kas peab bilansiaruande lisas „Seotud isikud“ märkima 82 (liikmete arv arvestusperioodi lõpus) või tuleb jätta seda rida üldse täitmata? Korteriühistul ei ole osakapitali. Kas sellisel juhul on majaomanikud seotud isikud?


VASTUS:

Kuna ükski korteriühistuid puudutav seadus ei anna konkreetset vastust küsimusele, keda loetakse seotud isikuteks korteriühistu suhtes, siis antud informatsiooni esitamisel aastaaruandes on soovitav tugineda Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ2 ettenähtud üldisemale seotud isikute määratlusele, mille kohaselt loetakse osapooled seotuks, kui üks osapool kontrollib teise osapoole majanduslikke otsuseid või avaldab neile olulist mõju. Küsimuses kirjeldatud situatsioonis on seotud osapoolteks minu arvates juhatuse liikmed.

Olesja Timofejeva,
Donoway Assurance Ltd
Member Crowe Horwath International

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes