10.10.2018 Kolmapäev

Kas e-poe võib kajastada immateriaalse põhivarana? Esile tõstetud

Kas e-poe võib kajastada immateriaalse põhivarana?
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Immateriaalse varana kajastamise kriteeriumid on esitatud RTJ 5 "Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad" punktis 33 ja need on järgmised:

  • objekt peab olema ettevõtte poolt kontrollitav;
  • on tõenäoline, et ettevõte saab objekti kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu;
  • objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav.

Üldjuhul vastavad e-poe keskkonna arendamiseks tehtud väljaminekud nendele kriteeriumidele ja need kajastatakse immateriaalse põhivarana. Siiski tuleb iga üksikobjekti puhul eraldi hinnata, kas kõik kriteeriumid on täidetud ja kas objekti saab kajastada immateriaalse põhivarana.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes