20.05.2009 Kolmapäev

Kas aastaaruandes on vaja arvutada hoone amortisatsiooni hooneühistus?

Tere päevast!
Palun vastake sellisele küsimusele: kas aastaaruandes on vaja  arvutada hoone amortisatsiooni hooneühistus (HÜ), mis varem oli garaaюiühistu, aga nüüd on ümber registreeritud HÜ-ks. Endistes garaaюiühistutes ei toimu äritegevust, kasumit ei ole ja amortisatsiooni arvutamine ainult vähendab omakapitali. Kui seda on ikkagi vaja teha, siis palun andke nõu, kuidas seda õigesti teha.

Probleem ei ole aastaaruannete koostamises ega raamatupidamises. Raamatupidamine on korraldatud nõuetekohaselt, kahekordse kirjendamise meetodil, arvestust peab raamatupidaja, kes töötab lepingu alusel.  Probleem on selles, et mittetulunduslikud, mitteärilised garaaюiühistud registreeriti ümber ärilisteks tulundusühistuteks. Mina püüdsin nii kohtumistel kui ka koosolekutel sellele vastu vaielda ja nõuda, et keegi meid mingisugustel asjaoludel ei likvideeriks. Meie ühistu ülesanne on territooriumi koristamine ja prügivedu, s.o nii nagu korteriühistutes. Kuid üks endise garaaюiühistu (nüüd on see HÜ) liige oli lugenud hooneühistuseadust, ta jooksis mööda linna, külastas juriste ja hirmutas kõiki, et kui meie ei registreeru ümber HÜ-ks, siis rikume seadust ja meid likvideeritakse. See inimene oli lugenud seda seadust originaalkeeles. Mul ei õnnestunud talle ega ka teistele tõestada, et meie ühistu eesmärk ei ole äritegevus. Rahvas oli koosolekul nagu lambakari – kõik hääletasid poolt. Aga mida nüüd teha? Meie aastatulud kujutavad endast meie makseid territooriumi koristamise, prügiveo ja kütte eest. Garaaюe on meil 127, igaühel 1000 krooni suurune makse, seega 127 000 krooni aastas. Aga hoone (1970. aastal ehitatud ühekorruselised boksid pinnaga 16–18 rm2) bilansiline maksumus on turuhinnas 14 000 000 krooni. Kui hakata arvutama amortisatsiooni, siis ma ei tea – KUIDAS?

Austusega Milvi  Tamm VASTUS:

Selles olukorras on meil tegu seaduste “mittepõkkumisega” seda liiki ühenduste puhul. Ühelt poolt kantakse need “mittetulundusühingute ja sihtasutuste” registrisse, teiselt poolt kehtivad nende suhtes tulundusühingute seaduse ja äriseadustiku sätted, sealhulgas omakapitali alammäär osakapitalist (mitte alla poole).
Sisult sobib teie vara rohkem määratluse “kinnisvarainvesteeringud” alla, kuna selle  kasutamine on rentimine (oma liikmetele tasuta vastavalt ühistu loomise eesmärgile) ja vara väärtuse kasv. Seejuures on vaja  kinnisvara võtta algselt arvele selle soetusmaksumuses (ehituskulud 1970. aastal?) ja seejärel igal bilansipäeval ümber hinnata suurendamise või vähendamise suunas olenevalt õiglase väärtuse kõikumisest. Selle  määramise metoodikast võib põhjalikumalt lugeda Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 6 saidil Raamatupidamistoimkond www.easb.ee. Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Vadim Dontševski
Vandeaudiitor
Donoway Assurance

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes