05.05.2011 Neljapäev

Agendilepingu kajastamine raamatupidamises

Kuidas kajastada raamatupidamises agendilepingut? Eesti ettevõte ekspordib kaupa. Raha kauba eest saab agendifirma kauba saamise riigis. Seejärel kantakse raha, kust arvestatakse maha agendifirma teenustasu Eesti ettevõtte kontole üle. Ekspordi realiseerimiskäive on 150 eurot. Raha laekus 150 – 50 = 100 eurot, sest agendilepingu tingimuste kohaselt peab agendifirma kinni teenustasu 50 eurot.

VASTUS:

Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 10 „Tulu kajastamine“ kohaselt kajastatakse tulu saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses (RTJ 10 § 11). Järelikult lõpliku kauba realiseerimise summa sees peab olema summa ilma agenditasudeta.

Konkreetseid näiteid juhendis ei ole toodud, kuid minu arvates võib tuua järgmise näite:

Arve esitamine:
K    Müügitulu         150 eurot
D     Nõuded        150 eurot

Agenditasu kajastamine:
D      Müügitulu                     50 eurot
(Parem kajastada seda miinusega eraldi müügitulu  allkirjel, mis kannab nime näiteks “Agenditasud“)
K        Nõuded                        50 eurot

Müügitulu koosneb:
Müügitulu: 150 eurot
Agenditasud: – 50 eurot

Müügitulu aruandeperioodi jooksul kokku: 100 eurot

Oluline on jälgida, et müügitulu ja agenditasud oleksid kajastatud ühel ja samal aruandeperioodil. Isegi kui aruandeperioodi lõpuks ei ole osa rahast veel agendilt laekunud, tuleb moodustada eraldis (reserv) nende tasude jaoks, muidu tõusevad tulud ja kulud põhjendamatult.

Darja Roos,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes