Advokaadibüroo SORAINEN

SORAINEN on juhtiv regionaalne äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo kontoritega Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. 1995. aastal rajatud büroos töötab rohkem kui 120 advokaati, juristi ja maksukonsultanti, kes nõustavad rahvusvahelisi ja kohalikke ettevõtteid ning organisatsioone kõigis Baltikumi ja Valgevene äriõigust ja maksundust puudutavates küsimustes.

 

SORAINENi on kuus korda Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitliga tunnustanud nimekad rahvusvahelised väljaanded – Financial Times & Mergermarket, International Financial Law Review ja PLC Which lawyer?. Väljaanne International Tax Review on SORAINENile ka kolmel korral omistanud Baltikumi Aasta Maksunõustaja tiitli. Samuti on Valgevene justiitsministeerium auhinnanud SORAINENi Valgevene Parima Õigusteenuste Pakkuja tiitliga. Lisaks on SORAINEN saanud Rootsi Äriauhinna sotsiaalse vastutustundlikkuse eest ning nimetatud kõige pere- ja töötajasõbralikumaks ettevõtteks Eestis.

SORAINEN on ainuke regionaalne advokaadibüroo, mille kontorid Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes töötavad ühtse tervikuna. Büroo tihedat koostööd tegevad Baltikumi ja Valgevene kõiki nõustamisvaldkondi hõlmavad regionaalsed töörühmad, ühtne tegevus- ja kvaliteedijuhtimissüsteem ning oskusteabe andmebaas on ainulaadsed. Tänu nelja kontori teadmiste ja kogemuste täielikule integreeritusele ja ressursside kombineerimisele saab büroo pakkuda klientidele kiiret, sujuvat ja usaldusväärset õigusabiteenust nii kohalikes kui ka piiriülestes tehingutes. Just nendel põhjustel on SORAINEN tavaliselt esimene valik mitte ainult keeruliste kohalike tehingute, vaid ka regionaalsete projektide puhul ning klientide jaoks, kes tegutsevad mitmes Balti riigis või Valgevenes.

Büroo kvaliteedijuhtimise eesmärk on täita või ületada klientide ootusi ning pakkuda kõikides kontorites terviklikku ja ühtlustatud kõrgekvaliteedilist õigusabiteenust. SORAINEN on esimene advokaadibüroo Baltimaades ja ainus Valgevenes, kus kvaliteedijuhtimise süsteem on rakendatud vastavalt ISO 9001 standarditele (sertifitseeritud Lloyd’s Register Quality Assurance poolt).

Lisaks pühendab büroo suurt tähelepanu kontoritevahelisele oskusteabe juhtimisele. See tähendab, et SORAINENi advokaadid, juristid ja maksukonsultandid saavad kasutada büroo Baltikumi ja Valgevene jurisdiktsioone hõlmavat mahukat kogemustepagasit, seega kulutades vähem aega teabe hankimisele ning keskendudes kliendi vajadustele vastavate juriidiliste lahenduste leidmisele.

SORAINEN nõustab kliente järgmistes õigusvaldkondades:

 • Ehitusõigus
 • Energeetika ja üldhuviteenused
 • Erakapital (private equity)
 • Erastamine
 • Finantsteenused ja -regulatsioon
 • Infotehnoloogia ja andmekaitse
 • Infrastruktuur ja tururegulatsioon
 • Intellektuaalne omand 
 • Investeerimisfondid ja -struktuurid ning pensionifondid
 • Investeeringute soodustamine
 • Kapitaliturud
 • Kaubandus ja vahendus 
 • Keskkonnaõigus
 • Kindlustus
 • Kinnisvaraõigus
 • Konkurentsiõigus 
 • Maksu- ja tolliõigus 
 • Pangandus
 • Projektide finantseerimine ning era- ja avaliku sektori partnerlus (PPP)
 • Ravimi- ja tervishoiuõigus
 • Restruktureerimine, saneerimine ja pankrotiõigus
 • Riigihanked
 • Telekommunikatsioon
 • Transpordi- ja mereõigus 
 • Tööõigus
 • Vaidluste lahendamine
 • Ühinemised ja ülevõtmised (mergers & acquisitions)
 • Ühinguõigus

Alates 1995. aastast on SORAINEN teenindanud rohkem kui 8 000 klienti Baltikumis ja Valgevenes. Büroo annab õigusabi enamiku suuremate ühinguõiguse, ühinemis- ja ülevõtmis- (M&A), erakapitali,  finantseerimis-, kinnisvara- ja muude äritehingute juures Baltikumis ja Valgevenes. SORAINENi kogemustepagasis on rohkem kui 37 000 nõustamiskaasust, sealhulgas rohkem kui 600 M&A tehingut. Oleme nõustanud ka esimeste olulisemate erastamistehingute juures Valgevenes.

rup.ee koostööpartner