Juriidilise isiku vastutuse regulatsiooni plaanitakse muutaMart Kägu
Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

Justiitsministeeriumis on hetkel väljatöötamisel karistusseadustiku muutmise eeslnõu, millega on plaanis muuta juriidilise isiku vastutuse aluseid, samuti majandus- ja ametialaseid kuritegusid ning määratleda ümber ametiisiku mõiste. Alljärgnevalt on välja toodud mõned olulisemad kavandatavad muudatused seoses juriidilise isiku vastutuse regulatsiooniga.
Valitsus kiitis heaks Euroopa stabiilsusmehhanismide lepingute eelnõud Vabariigi Valitsus kiitis eilsel, 16. juuni istungil heaks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) raamlepingu ja selle muutmise lepingu eelnõu ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu eelnõu.
Riigikogu võttis vastu erimärgistatud kütuse seaduse muutmise seaduse. Muudatused tõstavad maksusüsteemi tulemuslikkust ja tõhusust, vähendades maksuerisusi ja süsteemi halduskulu ning muutes soodustused ja toetused senisest enam vajaduspõhiseks.
Riigikogu võttis vastu aktsiisiseaduse muudatused Riigikogu võttis vastu aktsiisiseaduse muudatused, millega tõuseb tubakatoodete aktsiisimäär 2013. aastal 10 protsenti.
Menetlusse võeti Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat reguleeriv eelnõu Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. juunil algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE), mille eesmärgiks on viia kehtiv seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ning täpsustada 1. jaanuaril 2010 jõustunud seaduse teksti.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes