Page 58 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 58

(c) riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse muutuse summa, mida kajastati perioodi jooksul muus koondkasumis (paragrahv 12.23);
(d) muust koondkasumist perioodi kasumiaruandesse ümberliigitatud summa (paragrahvid 12.23 ja 12.25);
(e) summa, mille võrra riskimaandamisinstrumendi õiglane väärtus ületab eeldatavate rahavoogude õiglase väärtuse muutuse ja mis on kajastatud kasumiaruandes (paragrahv 12.24).
   56   57   58   59   60