Page 34 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 34

(e) avalikustatav info seotud osapoolte kohta vastavalt 33. peatüki „Avalikustatav info seotud osapoolte kohta“ nõuetele.


   32   33   34   35   36