Page 26 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 26

Raha ja raha ekvivalentide komponendid
7.20 Ettevõte esitab raha ja raha ekvivalentide komponendid ning esitab rahavoogude aruandes kajastatud summade ja finantsseisundi aruandes kajastatud võrreldavate kirjete vahelise võrdluse. Ettevõte ei ole kohustatud esitama nimetatud võrdlust, kui rahavoogude aruandes esitatud raha ja raha ekvivalentide summa vastab finantsseisundi aruandes esitatud summale.
Muu avalikustatav info
7.21 Ettevõte avalikustab koos juhtkonna kommentaaridega ettevõtte valduses olevad olulised raha ja raha ekvivalentide summad, mida ei ole võimalik ettevõtte poolt kasutada. Muude põhjuste hulgas ei pruugi ettevõte saada kasutada enda valduses olevat raha ja raha ekvivalente valuutavahetuse kontrolli või juriidiliste piirangute tõttu.
  


   24   25   26   27   28