Page 17 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 17

(a) vara(de) või varade ja kohustiste kogumi kirjeldus;
(b) müügi või plaani faktide ja asjaolude kirjeldus;
(c) varade bilansiline maksumus, või kui müük hõlmab varade ja kohustiste kogumit, siis nende varade ja kohustiste bilansiline maksumus.
   15   16   17   18   19