Seminar 920x140 ee gif

 

Õigus

Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid järgmiseks aastaks 500 000 euro suuruse koostöölepingu, et suurendada õigusteaduse õppejõudude töötasude konkurentsivõimelisust ning tagada kõrgetasemelise ja kvaliteetse õppe läbiviimine õiguse õppekavas.

„Justiitsministeerium seisab selle eest, et meie riigis oleks tagatud kvaliteetne õigusharidus ja –teadus ning kõrge kvalifikatsiooniga juristide järelkasv. Madal palgatase sunnib aga õppejõude töötama mitmel ametikohal korraga ning see viib olukorrani, kus õppejõududel pole piisavalt aega toetada üliõpilaste personaalset arengut ning seeläbi kannatab kogu Eesti õigussüsteemi areng,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Tegemist on olulise riigipoolse panusega nii õigusteaduse kui ka õigushariduse arengusse.“ Lausus Tartu ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. „Nimetatud toetus loob õppejõududele-teadlastele eeldused täies ulatuses pühendumaks nii õigushariduse kui ka õigusteaduse edasisse edendamisse.“

Koostöölepinguga toetab justiitsministeerium eestikeelse õigusalase teadustöö ja klassikalise õigusõppe arengut, õppejõudude motiveerimist ning teadusliku taseme tõstmist õigusteaduse valdkonnas. Toetuse kasutamise lõpptähtajaks on 31.12.2019.

„Justiitsministeerium seisab hea selle eest, et õigusteaduskonna akadeemiliste töötajate samaväärne toetus oleks sees ka 2020-2022 aasta riigieelarvetes,“ lisas Reinsalu.

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärgiks on suurenda ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, takistamaks tankistide kasutamist ettevõtluses. Samuti soovitakse lihtsustada võlgniku pankrotimenetluse läbiviimist ja ettevõtjate vabatahtlikku likvideerimist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, mis on muudatuste eesmärk ja keda need puudutavad.
Notarite Koda tegi ettepaneku lisada notarite ametitoimingute hulka äriregistrile ettevõtete tegelike kasusaajate esitamine, võimalust saaks kasutada näiteks ilma ID-kaardita välisriikide isikud, kellel IT-süsteeme kasutada võimalik ei ole.
Riigikogu põhiseaduskomisjon kiitis 12. novembril heaks sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre muudatusettepanekud, mis tühistasid kavandatud kohtupidamist ja õigusrikkujate nimede avalikustamist puudutavad piirangud.
Justiitsminister Urmas Reinsalul oli 24. septembril telefonivestlus Taani justiitsminister Søren Pape Poulseniga, vestluse käigus andis Taani justiitsminister ülevaate, milliseid täiendavaid samme rahapesu tõkestamiseks plaanib Taani riik tulevikus astuda ning avaldas kahetsust Danske pangas juhtunu kohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes