Page 97 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 97

Kui mõningate nõutavate andmete esitamine ei ole teostatav, tuleb see asjaolu ära märkida. Avalikustatav info tingimuslike varade kohta
21.16 Kui majandusliku kasu suurenemine on tõenäoline (see pigem toimub, kui ei toimu), kuid mitte täielikult kindel, avalikustab ettevõte aruandeperioodi lõpu seisuga eksisteerivate tingimuslike varade olemuse kirjelduse ning kui see on teostatav liigsete kulutuste või pingutuseta, siis ka hinnangu nende finantsmõju kohta, mõõdetuna kooskõlas paragrahvides 21.7–21.11 sätestatud põhimõtetega. Kui selle info esitamine ei ole teostatav, tuleb see asjaolu ära märkida.
Huve kahjustava info avalikustamine
21.17 Äärmiselt harvadel juhtudel võib eeldada, et paragrahvides 21.14–21.16 nõutud info osaline või täielik avalikustamine kahjustab tõsiselt ettevõtte positsiooni teiste osapooltega toimuvas vaidluses eraldist, tingimuslikku kohustist või tingimuslikku vara põhjustava teema üle. Sel juhul ei pea ettevõte seda infot avalikustama, kuid avalikustab vaidluse üldise olemuse koos asjaoluga, et infot ei avalikustata, ning põhjendusega, miks seda ei tehta.   95   96   97   98   99