Page 152 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 152

(g) rahastamiskokkulepete kohased üleandmised (sealhulgas laenud ning monetaarsed ja mittemonetaarsed sissemaksed omakapitali);
(h) garantiide või tagatiste andmine;
(i) kohustiste arveldamine ettevõtte nimel või ettevõtte poolt teise osapoole nimel;
(j) emaettevõtte või tütarettevõtte osalemine kindlaksmääratud hüvitistega plaanis, mille puhul riskid on jagatud kontserni ettevõtete vahel.
33.13 Ettevõte ei avalikusta, et seotud osapoolte vahelised tehingud tehti sõltumatute osapoolte vaheliste tehingutega võrdväärsetel tingimustel, välja arvatud juhul, kui seda on võimalik põhjendada.
33.14 Ettevõte võib avalikustada sarnaseid tehinguid summeerituna, välja arvatud juhul, kui eraldi avalikustamine on vajalik, et mõista seotud osapoolte vaheliste tehingute mõju ettevõtte finantsaruannetele.

   150   151   152   153   154