Seminar 920x140 ee gif

 

Esmaspäev, 29 Oktoober 2018 15:44

Uuring annab hinnangu aktsiisipoliitika mõjule piirikaubanduse tingimustes

Rahandusministeerium sõlmis PricewaterhouseCoopers Advisorsiga lepingu analüüsi koostamiseks, mille eesmärk on analüüsida aktsiisipoliitika riske, võimalusi ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes.

Analüüs annab põhjaliku ülevaate viimaste aastate aktsiisipoliitika majanduslikust mõjust ja võimaldab peale selle hinnata tulevaste aktsiisipoliitiliste valikute majanduslikku mõju ning annab uuringu tulemustel põhinevad poliitikasoovitused. Analüüsi tulemusi on võimalik kasutada edaspidiste aktsiisipoliitikat puudutavate otsuste kujundamise alusena.

Aktsiisikaupade soetamist ja tarbimist on eriti piirikaubanduse tingimustes raske üheselt mõõta, kuna andmeallikaid ning huvigruppe on mitmeid. Aktsiisipoliitika on tugeva avaliku tähelepanu all, avalikus inforuumis liigub palju informatsiooni. Seetõttu on vajalik sõltumatu analüüs, mis annab toimuvale objektiivse hinnangu.

Kuigi olemasolevad andmed ja analüüs võimaldavad saada põhjaliku ülevaate sellest, mis on aktsiisipoliitika muudatuste järel toimunud maksude laekumises, ja näitavad teatava usaldusväärsusega ka seda, kuidas on muutunud tarbijakäitumine, pole aktsiisipoliitika mõju ettevõtetele ja majandust laiemalt puudutavaid uuringuid seni läbi viidud.

Samuti puuduvad objektiivsed hinnangud aktsiisipoliitika ja tekkinud piirikaubanduse mõju kohta praegu ja tulevikus Eesti ettevõtete majandustulemustele ja Eesti majanduse konkurentsivõimele, tööhõivele ning regionaalarengule, ja täpne sektorispetsiifiline hinnang majanduslikule mõjule.

Analüüsi koostamise hinnaks kujunes riigihanke tulemusel 81 900 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks hanke võitnud PricewaterhouseCoopers Advisorsile esitasid oma pakkumised Tartu Ülikool koos Civitta Eesti AS-iga ja KPMG Baltics koos Eesti Konjunktuuriinstituudiga.

Uuringute kulust pool kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise ehk riigi teadus- ja arendustegevuse toetamise (RITA) programmi tegevuse „Teadmispõhise poliitika kujundamine“ raames. Programmi tegevust vahendab Eesti Teadusagentuur.
 
Analüüs valmib märtsi alguseks.

Toetajad

IKS logo 1

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes