Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

FIE maksukohustused 2014. aastal

  • Füüsilise isiku tulumaksumäär on 21 %
  • Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu on 1728 eurot aastas, see on 144 eurot kuus
  • Tulumaksu avansilise makse suuruseks on ¼ eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast, st et 2014. aastal makstakse avansiliste maksetena ¾ 2013. aasta ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast
  • Sotsiaalmaksu määr on 33% FIE maksustatavast ettevõtlustulust
  • Minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 2014. aastal on 1267,2 eurot, see on 105,6 eurot kuus (320x0,33)
  • Maksimaalne sosiaalmaksu kohustus 2014. aastal on 19008 eurot  (320x12x15x0,33)
  • FIE kohustusliku kogumispensioni makse tasumise periood on kalendriaasta. FIE tasub kohustusliku kogumispensioni makset eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult. Maksu- ja Tolliamet väljastab FIE-le  maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. Makse määr on 2% maksustatatvast tulust
  • FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma
 Kasulik teave:

1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused muudavad ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksustamist. Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues FIE-le…
FIE on pakendiaktsiisimaksjaks ja pakendiettevõtjaks, kui ta majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, märgib…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2015. aastal 351,45 eurot kvartalis. Makse tasumise tähtaegu on neli: 16. märts, 15. juuni, 15.…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2017. aastal.
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.
Monika Nõlv,advokaatHansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on 9. jaanuari 2013. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-38-12 käsitlenud maksukohustuslase tahtluse hindamist, hoolsuskohustuse…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,1 eurot kvartalis.Makse tasumise tähtaegu on neli: 15. märts, 17. juuni, 16. september…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2013. aastal.
1.augustist 2012 jõustub seadusemuudatus, mis annab õiguse ravikindlustusele FIE ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse §-s…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes