Page 161 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 161

(c) ettevõtte eelmise finantsaruandlusraamistiku alusel koostatud kõige viimases aastaaruandes esitatud viimase periood kasumi või kahjumi võrdlus käesoleva IFRSi kohaselt kindlaksmääratud kasumi või kahjumiga sama perioodi kohta.
35.14 Kui ettevõte avastab eelmise finantsaruandlusraamistiku kohaselt koostatud aruannetes vigu, siis paragrahvi 35.13 punktides (b) ja (c) nõutud võrdlustes tuleb eristada vigade korrigeerimisi arvestusmeetodite muutustest niivõrd, kui see on võimalik.
35.15 Kui ettevõte ei esitanud eelmiste perioodide kohta finantsaruandeid, siis see asjaolu avalikustatakse esimestes finantsaruannetes, mis on vastavuses käesoleva IFRSiga.
   159   160   161   162   163