„Töötaja koolitamine: uus seadus - vanad probleemid“

TUTVUSTUS

Käesoleva aasta 1. juulil jõustus 1993. aastal vastu võetud seaduse asemel uus täiskasvanute koolituse seadus, mille väljatöötamise eesmärgiks oli parandada ja täiendada täiskasvanute koolituse seadusandlikku baasi, täpsustada täienduskoolituse läbiviimise õiguse saamisega seonduvat ja korrastada täiskasvanute täienduskoolitusasutuse tegutsemisele, avalikustatavale infole ning koolituse korraldusele esitavaid nõudeid. Võimalus saada ülevaade uue seaduse regulatsioonist, samuti tööandja poolt töötaja koolituskulude hüvitamisega seonduvatest maksunduslikest küsimustest avaneb käesoleval seminaril, kus käsitlemisele tulevad järgmised teemad:

TEEMAD

  • täiskasvanute koolitus – liigid, standard, õppekava ja korraldus;
  • töötaja õigus õppepuhkusele – taotlemine ja tasustamine, selle andmisest keeldumine ja katkestamine.
  • töötaja täiendkoolituse kulude katmine tööandja poolt;
  • koolituskulude hüvitamise kokkulepe;
  • koolituskulude hüvitamise maksuõiguslikud küsimused – millal on tegemist erisoodustusega ja millal mitte.

LEKTOR

Jaak Siim,

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

AJAKAVA

10.00—10.45 — loeng

10.45—11.00 — kohvipaus

11.00—11.30 — loeng

11.30—12.00 — küsimustele vastamine.


TOIMUMISAEG

22.09.2015

KOHT

Tööandjate maja, Kiriku 6, Tallinn

HIND

95 eurot + km

Ajakirja tellijatele kehtib soodushind 87 eurot + km

REGISTREERU