OÜ-tamise võlu ja valu

TUTVUSTUS

Hiljuti tegi Riigikohus mitu kauaoodatud otsust seoses juba pikemat aega päevakorral oleva küsimusega, kas ja millistel tingimustel saab pidada lubatavaks juhtimis-, konsultatsiooni- jt seda laadi teenuste sisseostmist n-ö ühemehe osaühingute poolt ning millal kvalifitseeruvad nimetatud teenuste osutamiseks vormistatud lepingud majandusliku sisu poolest kas juhatuse liikme lepinguteks või töölepinguteks koos vastavate maksuõiguslike tagajärgedega. Kohtupraktika tõi kaasa siiani kestva ja kohati üsna tuliseks kiskuva diskussiooni, mis tõotab kesta veel mõnda aega. Lisaks sellele juurdus igapäevakeelde maksuhalduri vabanduse kaasa toonud väljend „OÜ-tamine“.

Seminaril antakse ülevaade vaidlusalusest küsimusest ja seda puudutavast värskest kohtupraktikast, väljapakutud lahendusvariantidest ning võimalikest tulevikuperspektiividest.

TEEMAD

  • Mis ikkagi on OÜ-tamine?
  • Hilisem ja varasem kohtupraktika n-ö ühemehe osaühingute maksustamisel.
  • Töölepingule ja teenuste osutamise lepingutele iseloomulikud tunnused – kokkulangevused ja erinevused.
  • Millised tunnused annavad alust lepingu sisu ümberkvalifitseerimiseks?
  • Millal osutub teenuse osutamise lepingu sõlmimine põhjendatuks ja kuidas minimeerida maksuriski?
  • Milliste kriteeriumite alusel toimub n-ö ühemehe osaühingu poolt makstavate tasude eristamine ja maksustamine?
  • Milline on värske kohtupraktika mõju tulevikule?

LEKTOR

Jaak Siim,

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

AJAKAVA

10.00—10.45 — loeng

10.45—11.00 — kohvipaus

11.00—11.45 — loeng

11.45—12.15 — küsimustele vastamine.


TOIMUMISAEG

24.11.2015

KOHT

Tööandjate maja, Kiriku 6, Tallinn

HIND

95 eurot + km

Ajakirja tellijatele kehtib soodushind 85 eurot + km

REGISTREERU