Videoseminar

Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete
ning raamatupidajate vastutus

LINDISTATUD 20. veebruaril 2018 a.
Osta

Videoseminarist

Koolituse eesmärgiks on tutvustada uut rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, mis jõustus osaliselt 27.11.2017. a ning osaliselt 01.01.2018. a. Uuest seadusest tulenevad kõigile ettevõtjatele mitmed täiendavad kohustused, mille rikkumine võib tuua kaasa suure rahalise karistuse või ka aresti. Näiteks on alates 2018. a sügisest kohustus avalikustada tegelik kasusaaja ja selle kohustuse rikkumine võib tuua kaasa kuni 400 000 euro suuruse trahvi. Seega on tegemist seadusega, millest tulenevatest kohustuste peab olema teadlik iga ettevõtja.

Peamised teemad, mida koolitusel käsitletakse, on järgmised:

  • Olulisemad muudatused uues rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtted.
  • Juriidiliste ja füüsiliste isikute tehinguparterite isikusamasuse tuvastamise vajadus ja selle praktiline teostamine.
  • Millal ja missugune oleks teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral?
  • Kes on juriidilise isiku tegelik kasusaaja ja kuidas seda tuvastada?
  • Järelevalve ettevõtte tehingute üle.
  • Vastutus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud kohustuste rikkumise korral.

Lektoriks on Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner/vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele ja äriõigusele.


Lektor

Keijo Lindeberg

juhtivpartner/vandeadvokaat


Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

180
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 180 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)