24/7 Veebikoolitus

Rendiarvestuse nüansid
(kapitalirent, kasutusrent, täisteenusrent)

24/7 Veebikoolitusest

Renditehingute kajastamise uued reeglid on raamatupidamisarvestuses üks viimase aja olulisemaid muudatusi. Seminaril käsitleme koos prktiliste näidetega renditehingute kajastamist RTJ 9 “ Rendiarvestus” kohaselt, kõne alla tulevad järgmised teemad:

  • Rentide klassifitseerimine kasutus- ja kapitalirendiks
  • Renditehingute kajastamine rendileandja raamatupidamises.
  • Renditehingute kajastamine rentniku raamatupidamises. Arvestuspõhimõtte valik.
    • SME IFRS arvestuspõhimõte
    • IFRS 16 arvestuspõhimõte
  • Täisteenusrendi kajastamine

Lektor

Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter
Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor

Millest koosneb veebikoolitus?

Juurdepääs
veebikoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

80
min

24/7 Veebikoolituse
kestus

Juurdepääs veebikoolitusele


Hind 49 eurot + KM
Osta

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.