Videokoolitus

Põhivara arvestus raamatupidamises

LINDISTATUD 17. SEPTEMBRILIL 2018. a.
OSTA

Videokoolitusest

Videokoolitusel räägime põhivarast – finants- ja kinnisvarainvesteeringutest ning materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast –, andes ka ülevaate erinevate põhivara liikide arvelevõtmisest ja edaspidisest kajastamisest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRS-i rakendamisel. Süveneme meetoditesse ja käsitlustesse: õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Videokoolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Pikaajalised finantsinvesteeringud

 • Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod
 • Võlakirja sisemine intressimäär ja korrigeeritud soetusmaksumus
 • Tütar- ja sidusettevõtte kajastamine kapitaliosaluse meetodil

Kinnisvarainvesteeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu olemus
 • Õiglane väärtus või amortiseeritud maksumus

Materiaalne põhivara

 • Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid
 • Komponentideks liigitamine
 • Eraldise vara komponent
 • Laenukulutuste kapitaliseerimine
 • Parendused, asendused, olulised ülevaatused ja remont

Renditud materiaalne põhivara

 • Kapitali- või kasutusrent
 • IFRS 16 (2019) Rendid

Immateriaalne vara

 • Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid
 • Uurimis- ja arenguväljaminekud

Vara väärtuse test

 • Vara väärtuse testi tagamaad
 • Kaetav väärtus
 • Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus

Lektor

Rita Ilisson
Rita Ilisson
Õppejõud ja koolitaja

Millest koosneb videokoolitus?

Juurdepääs
videokoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

180
min

Videokoolituse
kestus

Juurdepääs videokoolitusele


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videokoolitusekestus: 180 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.