Videoseminar

MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE RAAMATUPIDAMINE JA MAKSUD

LINDISTATUD 25. APRILLIL 2018. a., KIRIKU 6, TALLINN
Osta

Videoseminarist


Peamised teemad, mida seminaril käsitletakse:

  • Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
  • Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise bruto- või netomeetod, põhivara arvestus.
  • Projektide raamatupidamine
  • Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja maksud.
  • Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega mitteseotud kulud.

Lektor

Hele Moor
Hele Moor
täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

300
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 300 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.