Videoseminar

Kunst jääda ellu
maksuhalduri kirve all

LINDISTATUD 22. MÄRTSIL 2018 a.
Osta

Videoseminarist

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Nimetatud küsimustele püütakse vastus anda videoseminaril, kus käsitatakse järgmisi teemasid.

Käsitletavad teemad:

  • Maksumenetluse põhimõtted, sh uurimispõhimõte, eesmärgipärasuse põhimõte ja maksusaladuse kaitse.
  • Maksukohustuslase ärakuulamisõigus.
  • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine (Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda? Kas seda võib teha enne menetluse alustamist? Kas nõudele vastata või mitte? Millal tuleb kindlasti reageerida?)
  • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine? (Kuidas ja mille alusel vaatlust läbi viiakse? Millal on õigus teostada vaatlust ette teatamata? Kuidas vaatluse käik fikseeritakse? Kas vaatluse käigus tohib asju ja dokumente ära võtta, käskida lukke avada jms?)
  • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel, sh pankadelt jt menetlusvälistelt isikutelt.
  • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed.
  • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused (Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?)
  • Praktikas esile kerkinud probleemid seoses maksukontrolli läbiviimisega, kohtupraktika ja planeeritavad seadusemuudatused.
  • Mida silmas pidada maksukohustuse optimeerimisel? Lubatud ja mittelubatud optimeerimine.

Lektor

Jaak Siim
Jaak Siim
LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

120
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 120 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)