24/7 Veebikoolitus

Maksude optimeerimise ja maksusoodustuste kasutamise probleemid

Osta Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Koolitusel käsitletakse

  • Mida tähendab maksueelise saamise eesmärgil tehtavad tehingud
  • Mida tähendab kontrollitav välismaine äriühing
  • Millistel asjaoludel võib olla tegemist erisoodustusega ja mida ei loeta erisoodustuseks Sõiduauto ja kaubiku maksuprobleemid (sõiduauto hüvitis, sõiduarvestus, erisoodustus, sisendkäibemaks, jne)
  • Mida arvestada külaliste vastuvõtul
  • Töötervishoiuga seotud maksuprobleemid (tööriietus, inventar, prillid, vaktsineerimine, jne)
  • Dividendide maksustamise muudatused ja probleemid (sh dividendi klassfitseerimine töötasuks, uued maksumäärad, millal tuleb dividendilt tulumaks kinni pidada, jne) Kodukontori maksuprobleemid

Lektor

Tõnis Jakob
Tõnis Jakob
Juhtiv maksukonsultant

Millest koosneb veebikoolitus?

Juurdepääs
veebikoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

135
min

24/7 Veebikoolituse
kestus

Juurdepääs veebikoolitusele

Hind 49 eurot + KM
Osta

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.