Videokoolitus

Majandusaasta aruande
koostamine 2018

Videokoolitusest

  • Eesti finantsaruandluse standardist (EFS)
  • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest
  • Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused
  • Tulude kajastamisest
  • Võimalikest allahinlustest ja tegevuse jätkuvusest
  • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisele ja vormistamisel tehtud

Lektor

Toomas Villems
Toomas Villems
vandeaudiitor

Millest koosneb videokoolitus?

Juurdepääs
videokoolotusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

150
min

Videokoolituse
kestus

Juurdepääs videokoolitusele


Hind 59 eurot + KM
Osta

Videokoolitusi kestus: 150 min

Täishind: 59 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.