Praktiline videokoolitus

Korteriühistu raamatupidamine
ja revisjon
uue seaduse valguses

Lindistatud 15. detsembril 2017
Osta

Videokoolitusest

Videokoolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus.
 • Uus korteriühistuseadus
  • Korteriühistu õiguslik seisund;
  • Korteriühistu organid ja juhtimine;
  • Korteriomanike õigused ja kohustused;
  • Korteriühistu valitsemine;
  • Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised).
 • Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, toetuste kajastamine, teenuste ja maksete vahendamine.
 • Laenude ja põhivara kajastamine
 • Töötasu ja maksude arvestus 2018, isikliku sõiduauto kompensatsioon ja lähetused.
 • Revisjon korteriühistus
  • Revisjonile esitatavad nõuded;
  • Revisjoni ülesanded;
  • Revisjoni töö organiseerimine ja revidentide õigused ning kohustused;
  • Revisjoni tulemuste vormistamine.

Lektor

Hele Moor

täiskasvanute koolitaja, kutseõpetaja.

Viinud läbi KÜ ja KÜ revisjoni loenguid alates 2010.

Millest koosneb videokoolitus?

Juurdepääs
videokoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

270
min

Videokoolituse
kestus

JUURDEPÄÄS VIDEOKOOLITUSELE


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videokoolituse kestus: 270 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)