Veebikoolitus

Korteriühistu raamatupidamine

Veebikoolitusest

Kõik korteriühistud on raamatupidamise seaduse kohaselt raamatupidamiskohustuslased. Enamus korteriühistuid peavad täitma praktiliselt kõiki raamatupidamise seaduse nõudeid alates tehingute dokumenteerimisest kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Erandiks on kuni 10 korteriomanikuga korteriühistud, kus omanikud juhivad ühistut ühiselt. Neil ühistutel on võimalus pidada kassapõhist raamatupidamist ning neil ei ole majandusaasra aruande esitamise kohustust.

Veebiseminaril käsitleme korteriühistute spetsiifiliste valdkondade (reservkapitali, remondifondi ning vahendatavate teenuste ja laenude) kajastamist koos praktiliste näidetega. Räägime ka korteriühistu majandusaasta aruande koostamisest ja esitamisest ning toome näite selle kohta, kuidas võiks kuni 10 korteriga ühistu pidada kassapõhist raamatupidamist.

Lektor

Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter
Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor

Millest koosneb Veebikoolitus?

Juurdepääs
veebikoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

90
min

Veebikoolituse
kestus

Juurdepääs veebikoolitusele


Hind 49 eurot + KM
Osta

Veebikoolituse kestus: 90 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.