24/7 Veebikoolitus

Korteriühistu aastaaruanne 2019

Osta Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter

Koolitusel käsitletakse

Kõik korteriühistud peavad pidama raamatupidamisarvestust ning enamus neist peavad koostama majandusaasta aruande. Koolitusel räägime korteriühistu raamatupidamise erisustest ning vaatame, mis on uut 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel

Teemad:

 • KÜ ja raamatupidamise seadus
 • Spetsiifilised tehingud
 • Reservkapital
 • Remondifond
 • Laenud
 • Kommunaalteenused
 • Majandusaasta aruanne
 • Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kord
 • Raamatupidamise aastaaruanne. Uus tulemiaruande vorm
 • Tegevusaruanne
 • Majandamiskulude avalikustamine
 • Kuni 10 korteriga KÜ kassapõhine raamatupidaminse

Lektor

Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter
vandeaudiitor

Millest koosneb veebikoolitus?

Juurdepääs
veebikoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

140
min

24/7 Veebikoolituse
kestus

Juurdepääs veebikoolitusele

Kuni 8. aprillini kehtib allahindlus -40%!
Hind 29,4 eurot + KM

Osta

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.