24/7 Veebikoolitus

Kaubandusettevõtte raamatupidamine

24/7 Veebikoolitusest

Kuigi kõikidele ettevõtetele kehtivad samad raamatupidamise nõuded, on igal tegevusalal oma eripära. Seminaril käsitleme koos praktiliste näidetega kaubandusettevõtte raamatupidamise olulisemaid aspekte lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eelkõige keskendume väikesematele kaubandusetteõtetele sobivatele arvestusmeetodile, kõne alla tulevad järgmised teemad:

  • Kaupade müügitulu kajastamise põhimõtted.
  • Kaubavarude kajastamine.
    • Pidev ja perioodiline arvestusmeetod
    • Kaubavarude soetusmaksumuse mõõtmismeetodid
    • Kaupade kuludesse kandmise meetodid
  • Kaubavarude kajastamine raamatupidamise aastaaruandes. neto-realiseerimiväärtus.

Lektor

Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter
Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor

Millest koosneb veebikoolitus?

Juurdepääs
veebikoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

90
min

Veebikoolituse
kestus

Juurdepääs veebikoolitusele

Hind 49 eurot + KM
Osta

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.