Videoseminar

Kaks keerukat töölõiku palgaarvestuses

LINDISTATUD 25. APRILLIL 2018. a., KIRIKU 6, TALLINN
Osta

Videoseminarist

Videoseminaril käsitletakse kahte tööõiguse ja palgaarvestuse keerukat teemat, mis tekitavad tööandjatele, vahetutele juhtidele ning finantsistidele arvukalt erinevaid küsimusi.  

Summeeritud tööaja teema muudab keerukaks küllaltki napp regulatsioon õigusaktides, mistõttu on seda tulnud selgitada mitmetes kohtuvaidlustes. Videoseminaril antakse koos näidetega ülevaade summeeritud tööaja arvestuse kõikvõimalikest erinevatest nüanssidest ning asjakohasest kohtupraktikast.

Keskmise töötasu arvestamine on raamatupidaja jaoks igapäevane ja tihti automaatseks muutunud tegevus. Kas keskmise töötasu arvestamise määruse sõnastus on aga kõikides nüanssides selge ning üheselt mõistetav? Videoseminaril osalejad saavad oma teadmised keskmise töötasu arvestamise kohta proovile panna ning kindlustunnet keerukamate arvestusjuhtumite osas.

Peamised teemad, mida videoseminaril käsitletakse, on järgmised:

  • Mida tasub teada seoses töötaja koolituste ning õppepuhkustega?
  • Keskmise töötasu arvestamise keerukamad nüansid ja näited
  • Mida tasub tähele panna töölepingu sõlmimisel ja lõpetamisel?
  • Millistel juhtudel on tööandja kohustatud arvestama keskmist töötasu? Nn „üllatavad“ juhtumid õigusaktides
  • Keskmise töötasu arvutamise alused ja üldmõisted, nende tähendus määruses ning keerukamad nüansid ning näited
  • Kuidas arvestada keskmist töötasu ebastandardse graafiku või arvestusperioodiga töötaja puhul?
  • Millised töötajaga kokkulepitud tasud tuleks lugeda keskmise töötasu hulka?
  • Keskmise töötasu ümberarvestamise regulatsioon
  • Tasude periodiseerimise põhimõte
  • Indekseerimise põhimõte

Lektor

Elena Lass
Elena Lass
Advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee jurist

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

195
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 120 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.