Videoseminar

Juhatuse liikme ja raamatupidaja
maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus

Tutvustus


Videoseminari eesmärk on anda ülevaade äriühingu juhatuse liikmeks olemisega seotud õigustest ja kohustustest ning seadusest tulenevast vastutusest erinevate õigusharude lõikes. Videoseminaril selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest. Samuti tutvustatakse kohtupraktikas avaldatud seisukohti juhatuse liikme vastutuse kohta ning antakse kuulajatele praktilisi soovitusi, lähtudes elulistes olukordades esineda võivatest probleemidest ning nende lahendamise võimalustest. Videoseminari lektorid on vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Jaak Siim advokaadibüroost Leadell Pilv.

Lektorid


Britta Oltjer

Britta Oltjer

advokaadibüroo Leadell Pilv
vandeadvokaat

LEADELL advokaadibürood – Pilv Eestis, Fogels, Vitols & Paipa Lätis ning Balčiūnas & Grajauskas Leedus – kuuluvad Balti riikide juhtivate ärikliendile suunatud advokaadibüroode hulka.

Jaak Siim

Jaak Siim

advokaadibüroo Leadell Pilv
vandeadvokaat

LEADELL advokaadibürood – Pilv Eestis, Fogels, Vitols & Paipa Lätis ning Balčiūnas & Grajauskas Leedus – kuuluvad Balti riikide juhtivate ärikliendile suunatud advokaadibüroode hulka.

Ajakava


Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus
 • Seadusest tulenevad juhatuse liikme kohustused äriühingu maksukohustuste täitmisel.
 • Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla tasumise eest: seadusest tuleneva kohustuse rikkumine, süüline käitumine, põhjuslik seos süülise käitumise ja äriühingu maksuvõla tekkimise vahel, solidaarvastutuse eelduse täidetus.
 • Juhatuse liikme vastutuse individualiseeritus.
 • Erinevad juhatuse liikme süü vormid ja nende eristamine praktikas.
 • Juhatuse liikmelt äriühingu maksuvõla sissenõudmiseks tehtava vastutusotsuse tegemise eeldused.
 • Vastutusotsuse tegemist välistavad asjaolud.
 • Vastutusotsuse alternatiiviks olev lepinguline vastutus äriühingu maksuvõla tasumise eest: kohaldamine praktikas ja erisused võrreldes vastutusotsusega.
 • Ülevaade juhatuse liikme maksuõiguslikku vastutust puudutavast haldus- ja kohtupraktikast.
Juhatuse liikme ja raamatupidaja karistusõiguslik vastutus
 • Äriühingu vastutus juhtorgani liikme ja juhtivtöötaja süüteo tõttu.
 • Juhatuse liikme ja raamatupidaja karistamise alus: teo vastavus süüteokoosseisule, teo õigusvastasus ja süü.
 • Mida tuleb silmas pidada vastutuse vältimiseks?
 • Kes vastutab, kui raamatupidaja täidab juhatuse liikme korraldust?
 • Karistusõiguslikku vastutust välistavad asjaolud.
 • Peamised süüteokoosseisud, mille puhul on juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutust kohaldatud.
 • Näiteid kohtupraktikast juhatuse liikme ja raamatupidaja karistusõigusliku vastutuse kohta.
Juhatuse liikme ja raamatupidaja tsiviilõiguslik vastutus kohtupraktika näidetel

Ettekanne tutvustab juhatuse liikme ja raamatupidaja tsiviilõigusliku vastutusega seotud kohtupraktikat. Anname praktilisi soovitusi, lähtudes elulistest situatsioonidest, ja räägime tekkinud probleemide lahendamise võimalustest.

Küsimused-vastused, ekspresskonsultatsioonid

Millest koosneb videokoolitus?


Juurdepääs
videokoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

165
min

Videokoolituse
kestus

Osalemishind

49 eurot + km

Tellin

Üritusel osalemisest loobumise reeglid


Ilma sanktsioonideta võib loobuda üritusel osalemisest 5-päevase ette hoiatamise ajaga. Tagastame teile tasutud summa 100% ulatuses.

Kui teatate loobumisest 3 päeva ette, tagastatakse teile 80% osalustasust.

Üritusel osalemisest loobumise korral vähem kui 48-tunnise etteteatamisega tasutud summat ei tagastata.