Videokoolitus

Isikuandmete kaitse
- raamatupidaja uus mure

LINDISTATUD 21. veebruaril 2018 a.
Osta

Videokoolituse eesmärk on tutvustada uut isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. 2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos riiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrust hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018. a.

Peamised teemad, mida videokoolitusel käsitletakse, on järgmised:

  1. Olulisemad ja põhilised muudatused, mis kaasnevad Euroopa andmekaitse reformiga.
  2. Isikuandmete töötlemise lubatavus.
  3. Andmetöötleja kohustused.
  4. Isikuandmete töötlemise läbipaistvus.
  5. Andmesubjekti õigused.
  6. Delikaatsete isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
  7. Raamatupidajad ja raamatupidamisettevõtted andmekaitse reformi valguses.
  8. Andmekaitseametnik.

Lektor

Aldo Vassar
Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat, spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele ja infotehnoloogiaõigusele.

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

210
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 210 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)