Praktiline videokoolitus

Ettevõtte arhiivihaldus

LINDISTATUD 26. SEPTEMBRIL 2018. a.
OSTA

Videokoolitusest

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi.

Videokoolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid ja standardid.
  • Kuidas koostada ja täiendada dokumentide loetelu?
  • Dokumentide säilitustähtaegade määramise alused.
  • Andmekaitse arhiivihalduses.
  • Arhiivi koosseisu üle arvestuse pidamine.
  • Pabertoimikute korrastamine. Milliseid arhiivitarvikuid kasutada ja mida jälgida arhiivikorrastusteenuse kasutamisel?
  • Mida pidada silmas digitaaldokumentide arhiveerimisel: arhiivipüsivad vormingud, digiteerimise korraldus.
  • Dokumentide säilitusnõuded. Arhiivile juurdepääsu ja arhiivi ohutuse kord.
  • Dokumentide turvaline hävitamine. Hävitamisakti koostamine.

Lektor

Maila Kukk
Maila Kukk
Arhiivindusspetsialist, Arhiivikonsultatsioonid OÜ juhataja

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

225
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 225 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.

`