Videoseminar

Dividendid ja laenud
- uued maksuriskid

Lindistatud 11. jaanuaril 2018
Osta

Videoseminaril käsitletakse dividendide maksustamise muudatusi alates 2018. aastast. Kehtima hakkav dividendide maksustamise regulatsioon peaks soodustama ettevõtjaid regulaarselt dividende maksma. Regulaarselt väljamakstavate dividendide tulumaksu määr saab olema 14%, millele lisandub füüsilisele isikule dividendide maksmisel 7% füüsilise isiku tulumaksu. Teise olulise teemana käsitletakse seotud isikute laenutehinguid. Residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

Videoseminaril räägime, millised on need asjaolud, mis võivad viidata varjatud kasumieraldisele ja kuidas ning millal antud laenud edaspidi deklareerida tuleb.

Teemad:

  1. Dividendide maksumäär
  2. Dividendide maksustamine füüsilise isiku tasemel
  3. Varjatud kasumieraldised
  4. Laenude deklareerimise kohustus
  5. Võimalikud ohud laenude ümberkvalifitseerimiseks varjatud kasumieraldisteks

Lektor

Tõnis Elling
Tõnis Elling
Leinonen OÜ maksunõustamisüksuse juht, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja.

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

120
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 49 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 120 min

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)