Videokoolitus

Majandusaasta aruanne 2017

LINDISTATUD 7. detsembril 2017
Osta

Videokoolitusel räägime

Videokoolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud.

Lisaks on eesmärgiks juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Samuti tulevad käsitlemisele aktuaalsed maksuteemasid koos ülevaatega jõustunud või jõustuvatest olulistest maksuseaduste muudatustest.

Teemad:

  • Ülevaade jõustunud ja plaanitavatest muudatustest Eesti Finantsaruandluse Standardites;
  • Lühiülevaade aruandekohustuslasi puudutavatest Audiitortegevuse seaduse muudatustest;
  • Millised on majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
  • Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
  • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest;
  • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud;
  • Ülevaade olulisematest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste ja muude seaduste muudatustest.

Lektor

Toomas Villems
Toomas Villems
vandeaudiitor
Villems & Partnerid

Millest koosneb videokoolitus?

Juurdepääs
videokoolitusele

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

225
min

Videokoolituse
kestus

Juurdepääs videoseminarile

Videokoolituse kestus: 225 min

Lindistatud: 7. detsembril 2017. a

Täishind: 49 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Hind 49 eurot + KM

Osta