Videopraktikum

Koostame aastaaruande õigesti Eesti finantsaruandluse standardi alusel

Lindistatud
16.–17. jaanuaril, 2018

Osta

Tutvustus

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb inventeerida ja hinnata vara ja kohustiste koostisosade väärtuse vastavust Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtetega ning teostada ridamisi (süsteemseid ja hinnangutest tulenevaid) reguleerimiskandeid.

Videopraktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid.

Videopraktikumi kestel keskendume aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärgile, mis on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel rakendada (vt raamatupidamise seaduse § 15).

Lektor

Rita Ilisson
Rita Ilisson

Rita Ilisson on New Yorgis sündinud majandusteadlane (MA Economics), finantsanalüütik, õppejõud ja autor,  kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, jt riikides. 

Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja aastatel 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) liige.

Käesoleval ajal annab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi täiendõppe programme.

Millest koosneb videoseminar?

Juurdepääs
videoseminarile

Materjalid
(slaidid jms)

Võimalus esitada
lektorile küsimusi

360
min

Videoseminari
kestus

Juurdepääs videoseminarile


Hind 59 eurot + KM
Osta

Videoseminari kestus: 360 min

Täishind: 59 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.