Majandus ja äri https://www.rup.ee Fri, 14 Aug 2020 22:10:27 +0300 et-ee Omniva suurendab Balti riikides pakiautomaadivõrku kümnendiku võrra https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/omniva-suurendab-balti-riikides-pakiautomaadiv-rku-kumnendiku-v-rra https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/omniva-suurendab-balti-riikides-pakiautomaadiv-rku-kumnendiku-v-rra Suurim osa uutest kappidest läheb eesoleva laienemise raames Balti riikide suurimale turule Leetu.

Omniva suurendab käesoleva aasta jooksul Balti riikides oma pakiautomaadivõrku 10 protsendi võrra; Eestis lisatakse kappe populaarseks osutunud automaatidele.

Omniva pakiautomaadivõrgu juhi Indrek Kausi sõnul keskendutakse Eesti pakiautomaadivõrgu laiendamise puhul efektiivsuse leidmisele ning pakiliikluse tulipunktidele.

Sel aastal laiendame olemasolevaid populaarseid automaate, et suuremaid mahte aastalõpu eel veel paremini ära teenindada,

ütles Kaus pressiteates.

"Ühelt poolt võimaldavad vabas õhus asuvad pakiautomaadid klientidel oma pakid mugavamalt ja turvalisemalt kätte saada. Teisalt näeme, et just pakiautomaat on väiksemates asulates kohaliku e-kaubanduse käivitaja," tõdes Kaus ja lisas, et kuivõrd e-kaubanduse kasv ei näi raugevat, siis jätkab Omniva pakiautomaadivõrgu laiendamist kindlasti ka tulevikus.

Suurim osa uutest kappidest läheb eesoleva laienemise raames Balti riikide suurimale turule Leetu. Praeguseks on Omnival Eestis üle 250 pakiautomaadi ning postiasutustega koos on kokku üle 500 pakiväljastuspunkti. Kõigis Balti riikides küündib Omniva pakiautomaatide arv ligi 800 kanti.

Omniva teatel on pakiautomaatidesse saadetavate pakkide arv võrreldes möödunud aastaga kasvanud ligikaudu kahekordseks, sest kombinatsioon e-poest ning pakiautomaaditarnest on kõige turvalisem viis ostude sooritamiseks.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Fri, 14 Aug 2020 14:38:47 +0300
Vastutustundliku laenamise kohustus lasub ka tarbijal https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/vastutustundliku-laenamise-kohustus-lasub-ka-tarbijal https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/vastutustundliku-laenamise-kohustus-lasub-ka-tarbijal  Tarbijal on krediidi taotlemisel alati kohustus esitada õige ja täielik teave, mis on vajalik tema krediidivõimelisuse hindamiseks.

Krediidiandjad- ja vahendajad on kohustatud enne krediidi andmist hindama tarbija krediidivõimelisust ning rakendama vastutustundliku laenamise põhimõtet, kirjutab finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte regulatsiooni peamine eesmärk on vältida krediidivõtja poolset ülelaenamist ning selle tagajärjel tekkivat ebamõistlikku võlakoormat ja makseraskusi juba krediidi andmise ajal. 

Krediidiandjatel ja vahendajatel tuleb tarbija krediidivõimelisuse hindamisel muuhulgas arvesse võtta  muudatusi tarbija finantsolukorras, näiteks peatselt saabuvat pensioniiga jmt. Krediidivõimelisuse hindamiseks vajalike andmete kogumiseks küsib krediidiandja või -vahendaja vajaduse korral tarbijalt teavet. Seejuures tuleb arvestada, et ilma tarbija poolt täpse ja täieliku teabe esitamiseta ei ole krediidiandjal või  vahendajal alati võimalik arvestada kõiki selliseid asjaolusid, mis võivad tarbija majandusolukorda mõjutada. Näiteks on ka kõige parema tahtmise ja põhjalikuma analüüsi juures keeruline ette näha näiteks töötust, lahutust või haiguseid.

Seetõttu on praeguse kriisi valguses paslik koputada ka krediidivõtjate südametunnistusele, sest keerulises majanduslikus situatsioonis kiiruga tehtud otsus võib hiljem kalliks maksma minna. Tarbijal endal on alati kõige parem ülevaade oma majanduslikust olukorrast ja seda tulevikus mõjutada võivatest asjaoludest. Ühtlasi tuleb arvestada, et paratamatult ei nähtu avalikest andmebaasidest või pangakonto väljavõttelt kõik tarbija ja tema pereliikmete majanduslikku olukorda mõjutavad asjaolud ning otsuse tegemisel tuleb krediidiandjal -või vahendajal küsida teavet ka tarbijalt. Tarbijal on krediidi taotlemisel alati kohustus esitada õige ja täielik teave, mis on vajalik tema krediidivõimelisuse hindamiseks.

Olulise osa teabest esitamata jätmist või teadlikult ebaõigete andmete esitamist võib pidada tarbijapoolseks vastutustundetuks laenamiseks, mis võib olla põhjustatud tarbija vähesest finantskirjaoskusest või teadlikust tegevusest, et saada krediidiandjalt positiivne krediidiotsus. Tarbijal lasub kohustus hinnata oma majanduslikku olukorda ausalt ja objektiivselt, arvestades muuhulgas ka oma pere-eelarvet ning esitades krediidiandjale õige ja asjakohase teabe olemasolevate kohustuste kohta. 

Krediidi võtmisesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Tarbija vastutab ka ise selle eest, et ta valiks oma võimeid ja majanduslikku olukorda arvestades kõige sobivama krediiditoote, sest positiivse krediidiotsuse korral otsustab krediidi võtmise ikkagi tarbija ise, kes hindab talle krediidiandja või -vahendaja poolt esitatud teabe ja hoiatuste põhjal krediiditoote ja krediiditingimuste sobivust oma isikliku krediidihuvi, -vajaduse ja finantsolukorraga ning vastutab krediidilepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest.

Krediidi võtmine on tõsine otsus, kus tuleks põhjalikult üle vaadata kogu pere-eelarve, et ei tekiks ülelaenamist ja makseraskusi kohustuste täitmisel.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Fri, 14 Aug 2020 12:20:28 +0300
IATA: tänavu langeb Euroopa lennureisijate arv 60 protsenti https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/iata-tanavu-langeb-euroopa-lennureisijate-arv-60-protsenti https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/iata-tanavu-langeb-euroopa-lennureisijate-arv-60-protsenti Lennundus oli üks pandeemiast enim mõjutatud sektoreid.

Koroonaviiruse kriisi tõttu langeb lennureisijate arv Euroopas 2020. aastal 60 protsendi võrra, teatas neljapäeval Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA).

Kuigi Euroopa lennuliiklus on viimasel ajal suurenenud, võrreldes aprillikuise madalseisuga, on lendude arv enam kui 50 protsenti madalam võrreldes sama perioodiga aastal 2019, lausus IATA.

Euroopa lendude arvu taastumine lähiperioodil tundub väga ebatõenäoline, arvestades pandeemia teist lainet ning pandeemia ulatust laiemalt,

öeldakse IATA tehtud avalduses.

IATA hinnangul on praegu ohus üle seitsme miljoni lennundusest sõltuva töökoha, kaasa arvatud töökohad turismisektoris.

Prantsusmaal, Suurbritannias ja Saksamaal ennustatakse lennuliikluse languseks 65 protsenti ning Hispaanias ja Itaalias 63 protsenti.

Kõige tugevamini mõjutatud Euroopa riigiks on Norra, kus lennuliikluse langus on 79 protsenti.

IATA hinnangul võib sektor aastal 2020 kaotada üleilmsete tuludena 419 miljardit dollarit. Lennundus oli üks pandeemiast enim mõjutatud sektoreid, kriisi kõrghetkel oli pea kogu üleilmne lennupark seisakus.

IATA hinnangul taastuvad lennuliikluse 2019. aasta mahud alles aastaks 2024.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Fri, 14 Aug 2020 08:47:24 +0300
Siem: Eesti Post peab vaatama üha enam oma klientide poole https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/siem-eesti-post-peab-vaatama-uha-enam-oma-klientide-poole https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/siem-eesti-post-peab-vaatama-uha-enam-oma-klientide-poole Eesti Post muutub kliendisõbralikumaks.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi juhtimisel toimus AS-i Eesti Post ainuaktsionäri erakorraline üldkoosolek, kus kinnitati ettevõtte strateegilised arengusuunad järgmiseks viieks aastaks, et tagada Eesti Posti  jätkusuutlik ja tõhus toimimine ning suurendada kliendisõbralikkust.

„Väga oluline on vaadata tulevikku ja välja töötada lahendused, mis kujundaks Eesti Postist võimalikult kliendisõbralik, tõhus ja respekteeritud ettevõte. Nende eesmärkide täitmiseks kinnitasime Eesti Posti uue nõukoguga kaks strateegilist lahendust: postiteenuse ja pakiäri ühendamine ühtseks teenuseks ning e-arve äri eraldamine tütarettevõtteks Omniva kaubamärgi alt,“ ütles Siem.

Kirjakande ja pakiautomaatide üksteisega sidumine annab inimestele rohkem valikuvõimalusi, kuidas nad soovivad Eesti Postilt teenuseid saada. Näiteks saaks tulevikus lasta saata omale kirju ja väikepakke töölähedasse pakiautomaati. Oluline on rõhutada, et teenuste sidumine ei kaota kuidagi ära kirjakannet maakohtades, samuti ei suleta postkontoreid ning postipunkte,

lisas Siem.

„E-arve äri on mõnevõrra erinev lehtede, kirjade ja pakkide kandest ja ei ole riigile strateegiline vajadus, seega on mõistlik see hoida põhitegevusest lahus. Usume, et infoäri eraldiseisva ettevõttena pakub rohkem väärtust ja suuremat majanduslikku kasu kui täna,“ märkis Siem. 

Ühtlasi andis minister Siem nõukogule suunise viia läbi juhtimisotsuste alane erikontroll, et tuvastada, kuidas Eesti Posti juhtkonna otsused on mõjutanud ettevõtte toimepidevust viimase kahe aasta jooksul.

„Vaja on mõista, kas ja millisel kujul on juhtimisotsused viinud ebaefektiivse tegevuseni ja vajadusel võtta ette abinõud, et tulevikus sarnaseid riske minimeerida. Samuti aitab see tekitada suuremat sünergiat organisatsioonis sees, sest väga oluline on ka see, et lisaks paremale finantsilisele seisule muutuks Eesti Post tugevamaks ka sisemiselt,“ ütles Siem.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 16:41:31 +0300
Valitsus eraldas 3,5 miljonit terviseametile ja isikukaitsevahenditeks https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/valitsus-eraldas-3-5-miljonit-terviseametile-ja-isikukaitsevahenditeks https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/valitsus-eraldas-3-5-miljonit-terviseametile-ja-isikukaitsevahenditeks Riiklik varu on mõeldud kasutamiseks ennekõike kriisiolukorras, et pakkuda sotsiaalteenuse osutajatele täiendavat riiklikku tuge.

Valitsus otsustas tänasel istungil eraldada tänavu täiendavalt veidi enam kui miljon eurot terviseameti võimekuse suurendamiseks ning 2,5 miljonit eurot sotsiaalvaldkonna isikukaitsevahendite riikliku varu suurendamiseks kahe nädala jao võrra.

"Terviseametil on haiguspuhangu ohjamisel võtmeroll nii epidemioloogilise olukorra seiramisel ja tervishoiusüsteemi juhtimisel kui ka nakkusahelate väljaselgitamisel," kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteates.

Ta lisas, et terviseametil on samuti roll haigestunute ja lähikontaktsete nõustamisel ja jälgimisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste nõustamisel, elanikkonna ning partnerite teavitamisel. "Kevadel puhkenud globaalse pandeemia ajal tegutseti sageli maksimaalse võimekuse piiril," nentis Kiik.

Terviseameti tugevdamiseks eraldatud lisaraha võimaldab värvata täiendavat tööjõudu ja tõhustada olemasolevaid digilahendusi,

selgitas minister, lisades, et vastavalt tervishoiu valmisolekuplaanile suurendatakse ka terviseameti võimekust nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tõhustamiseks.

Tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks on kavas luua terviseameti juurde 27 uut ametikohta ja värvata lisaks väljastpoolt kuni 44 inimest võrgustikukoostöö ja valdkondliku nõustamise tõhustamiseks, sealhulgas 20 inimest lähikontaktsete seireks regioonides.

IT-arendusteks mõeldud raha võimaldab muuhulgas arendada terviseameti laborite infosüsteemi ning terviseametile operatiivselt haiglate patsiendivoo ja ravivõimekuse kohta ülevaateid andvat infosüsteemi MEDSITREP. 

"Terviseameti juurde on kavas moodustada üle-eestiline ekspertvõrgustik, mis koordineerib parimaid praktikaid kõikides Eesti tervishoiuasutustes, et meditsiinitöötajad oleksid varustatud asjakohase infoga. Samuti arendame vajalikke digilahendusi ja terviseameti analüütilist võimekust," ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Ta lisas, et eesmärk on luua inimestele ja otsuste tegijatele selge pilt Eesti tervishoiust, nakkushaigustest ja vaktsineerimisest. "Seeläbi muutuvad ka sõnumid ja soovitused elanikkonnale kiiremaks ja täpsemaks. Samuti suureneb terviseameti võimekus jälgida nakkusahelaid ja tuvastada kiiremini nakkuse levikut, et ei tekiks kohe vajadust kehtestada üleriigilisi piiranguid," rääkis Härma. 

Lisaks eraldati Vabariigi Valitsuse reservist 2,5 miljonit eurot riigi keskse isikukaitsevahendite tegevusvaru juurde täiendavate vahendite hankimiseks sotsiaalhoolekande sektori tarbeks kahe nädala vajaduse ulatuses ning selle hoidmiseks ja vajadusel jaotamiseks. Sellega on riigi keskses varus tagatud hoolekandeasutustele isikukaitsevahendeid vähemalt kuueks nädalaks.

Riiklik varu on mõeldud kasutamiseks ennekõike kriisiolukorras, et pakkuda sotsiaalteenuse osutajatele täiendavat riiklikku tuge. Igapäevase vajaduse tarbeks ning vajadusel kiireks reageerimiseks haiguspuhangu korral on sotsiaalteenuse osutajatel soovituslik soetada ja hoida ka ise kohapeal vähemalt ühe kuu isikukaitsevahendite varu.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 12:26:03 +0300
Poodidest välja võetud sularaha maht ületas juulis miljoni euro piiri https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/poodidest-valja-v-etud-sularaha-maht-uletas-juulis-miljoni-euro-piiri https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/poodidest-valja-v-etud-sularaha-maht-uletas-juulis-miljoni-euro-piiri Korraga saab välja võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 eurot.

Sularaha väljamakse teenusega Eesti poodidest ja tanklatest välja võetud sularaha maht ületas juulis miljoni euro piiri – kokku on 8 teenusepakkuja poodides ja tanklakettides tehtud juulis 23 664 tehingut summas 1 090 810 eurot. 

Teenusepakkujate ringiga – Grossi Toidukaubad, erinevad Coopi kauplused, Alexela, R-Kiosk, Aldar Market kauplused, Olerex ja Meie Toidukaubad – liitus hiljuti ka Tartu Terminal oma 18 tanklaga, teatas Swedbank. 

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa hinnangul on rekordi taga eelkõige see, et sel suvel on piiratud reisimisvõimaluste tõttu siseturism oluliselt kasvanud. 

Poekassast raha väljavõtmiseks tuleb teha pangakaardiga vähemalt 1-eurone ost, öelda teenindajale, millises summas soovitakse raha välja võtta, ja kinnitada tehing PIN-koodiga. Teenindaja maksab summa kassast välja ja see võetakse kliendi pangakontolt maha. Sularaha väljavõtuteenusele lisandub ka teenustasu.

Korraga saab välja võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 eurot. Nende vahele jääv summa muutub 5-eurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 15 või 20 eurot.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 10:03:33 +0300
Narva ostukeskused on suletud piiri tõttu kaotanud viiendiku käibest https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/narva-ostukeskused-on-suletud-piiri-t-ttu-kaotanud-viiendiku-kaibest https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/narva-ostukeskused-on-suletud-piiri-t-ttu-kaotanud-viiendiku-kaibest Venemaa–Eesti piir on alates kevadest olnud turistidele suletud ja see mõjutab Narva majandust.

Narva suured ostukeskused on koroonaviiruse leviku piiramiseks suletud piiri tõttu kaotanud kuni viiendiku klientidest ja käibest, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Venemaa–Eesti piir on alates kevadest olnud turistidele suletud. "See tähendab meil Narvas ligikaudu 20 protsendi suurust käibe ja külastatavuse langust," ütles Astri ja Fama kaubanduskeskuste tegevjuht Tarmo Kleimann ERR-ile.

Toiduainetest ostsid Vene turistid tavaliselt suures koguses piimatooteid. Näiteks enne jõule olid Narva Rimi hüpermarketi letid juustust praktiliselt tühjaks ostetud. Nüüd on pilt sootuks teine.

Me näeme oma kaupluste müügis suuri kukkumisi, see on kümnetes protsentides. Kukkumine on kõige suurem tootegruppides, mida turistid enim ostsid,

rääkis Rimi formaadijuht Meelis Migur.

Narva Prisma Peremarket asub turistide liikumisteedest veidi eemal, võib-olla seepärast langes piiri sulgudes ostjate arv võrreldes mullusega vaid kümnendiku ja juustumüük kaheksa protsendi võrra. Suvekuudel aga ostjate arv taastus.

"Võib järeldada, et kohalike ostjate ja lähedalasuvate linnade ostjate arv tõusis umbes sama palju, kui langes seoses piiride sulgemisega. Kuna meil on päris lai sortiment ja poe pind võimaldab turvaliselt ostelda, on Narva Prisma suutnud klientide arvu hoida," selgitas Prisma Peremarketi regioonijuht Viktoria Smirnova.

Narva Rimi hüpermarket loodab ERR-i sõnul ostjate vähenedes töökohti säilitada ning koondamiste asemel vähendati töötajate töökoormust, kuid mis edasi saab pole selge. "Kui algselt lootsime, et tegemist on lühiajalise probleemiga, siis praegu on juba suve teine pool ja hetkel info puudub, et millal piir võiks avaneda. Tuleb nüüd vaadata, kuidas edasi. Mis need lahendused on, arutame poe töötajatega," ütles Migur.

Tema sõnul loodetakse lisakliente leida läbi hiljuti avatud e-poe. "Esialgu on müüginumbrid veel tagasihoidlikud, aga nii kui kriisi teine laine peaks kohale jõudma, siis ma arvan, et see aktiivsus kasvab hüppeliselt," rääkis Migur.

Astri ja Fama kaubanduskeskuste tegevjuhi Tarmo Kleimanni sõnul arendavad ka nemad e-kaubandust, lisaks investeeritakse püsikulude vähendamiseks energiasäästuprogrammi.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 09:09:45 +0300
Kredexi juhatuse esimees Lehar Kütt lahkub ametist https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/kredexi-juhatuse-esimees-lehar-kutt-lahkub-ametist https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/kredexi-juhatuse-esimees-lehar-kutt-lahkub-ametist Kredexi juhatuse esimees Lehar Kütt lahkub ametist.

Kredexi juhatuse esimees Lehar Kütt esitas nõukogule avalduse juhatusest tagasi astumiseks ning lahkub 4. oktoobril ametist; uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutatakse konkurss välja lähiajal.

Sihtasutuse Kredex juhatuse esimees Lehar Kütt otsustas lahkuda juhatuse esimehe kohalt, teatas Kredex.

Oleme Kredexi meeskonnaga ning koostöös finantsturu osalistega teinud ära suure töö, et pakkuda asjakohaseid ja toimivaid finantsteenuseid käenduste, laenude, krediidikindlustuse, era- ja riskikapitaliinvesteeringute ning eluaseme toetuste ja energiatõhususe ekspertteadmiste näol,

kommenteeris Kütt pressiteates.

Ta lisas, et sealjuures näitas iseäranis koroonapandeemiast tingitud kriisimeetmete kiire elluviimine, et meie meeskond on professionaalne ja reageerime muutuvatele oludele operatiivselt. 

"Viimastel kuudel on minu jätkamine muutunud keeruliseks tulenevalt erinevatest nägemustest Kredexi rolli ning tegevuspõhimõtete osas. Seetõttu langetasin raske otsuse, mis samas on aus nii minu enda kui ka terve organisatsiooni jaoks," ütles ta.

"Seega tänasel ajahetkel leian, et on õige aeg tehtule joon alla tõmmata ning anda teatepulk üle järgmistele tegijatele," lisas Kütt. "Tänan kogu meeskonda ja koostööpartnereid usalduse eest – minu jaoks on see olnud KredExis pikk, õpetlik ja huvitav aeg."

Kredexi nõukogu esimehe, Ando Leppimani sõnul on Lehar Küti juhtimisel saanud Kredexist juhtiv riiklik finantseerimisasutus, mis panustab jõudsalt Eesti majanduse elavdamisse ja elanike elamistingimuste parandamisse.

"Kredexi roll on aastatega muutunud olulisemaks – olgu see turutõrgete kõrvaldamine tavaoludes või ettevõtete töös hoidmine praegusel keerulisel ajal läbi kriisimeetmete pakkumise. Samaväärne on olnud panus meie elanike elamistingimuste parandamisse. Nende oluliste eesmärkide täitmisel on Leharil olnud juhina keskne roll ning nõukogu tänab teda selle panuse eest. Alustame peagi uue juhatuse esimehe otsingutega ning arvestades koos saavutatut, on need suured kingad mida täita," ütles Leppiman.

Ando Leppimani sõnul mõistab ta Lehari otsust lahkumiseks ja ka ajaliselt on see arusaadav. "COVID-19 kriisist tulenev majanduskriis ja selle leevendamiseks välja töötatud finantsabi on suures osas ettevõtjateni viidud läbi Kredexi. Kriisimeetmete väljatöötamine on olnud äärmiselt pingeline ja kuna abimeetmete järele on väga suure tõenäosusega suur vajadus ka algaval sügisel, siis teatepulga üle andmine praegu on igati mõistetav," lisas ta.

Lehar Kütt asus Kredexis tööle 2008. aastal ettevõtlusdivisjoni juhina. Alates 2015. aastast on ta Kredexi juhataja. Lisaks on Kütt AS Kredex Krediidikindlustuse nõukogu esimees, AS SmartCapi nõukogu liige, MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige ja Euroopa garantiiorganisatsioonide assotsiatsiooni juhatuse liige. 

Juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks kuulutatakse avalik konkurss välja lähiajal.

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 09:02:55 +0300
Postiga tuleb narkootikume järjest rohkem https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/postiga-tuleb-narkootikume-jarjest-rohkem https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/postiga-tuleb-narkootikume-jarjest-rohkem Tänavu esimesel poolaastal on algatatud 125 väärteomenetlust, millest 66 juhtumit on lõpetatud kuriteo tunnuste ilmnemise tõttu.

Selle aasta esimese seitsme kuuga on Maksu- ja Tolliamet (MTA) avastanud 433 narkootilise aine kahtlusega posti- ja kullersaadetist, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 71 saadetist rohkem.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul on tellijateks enamasti noored täiskasvanud ning kõige sagedamini tellitakse amfetamiini, MDMA-d, marihuaanat ja LSD-d.

Tellijad arvavad ekslikult, et interneti teel tumeveebist narkootikume ostes on vahelejäämise võimalus väike, kuid tegelikkuses jätab iga elektrooniline samm maha jälje. Samuti kasutatakse postiga tellimisel valenime ning teiste isikute aadresse, kuid varem või hiljem jõuavad MTA uurijad siiski tellijateni,

ütles ta.

Postiga narkootikumide tellimine on karistatav kriminaalmenetluse ja väärteomenetluse raames. Kui tellitud narkootikumide kogus on piisav, et tekitada narkojoovet vähemalt kümnele inimesele, siis on tegemist esimese astme kuriteoga, mille eest on võimalik maksimaalne karistus kümme aastat vabadusekaotust. Kui narkootikume tellitakse grupi poolt või korduvalt, siis on võimalik maksimaalne karistus 15 aastat vabadusekaotus.  Väärteomenetluse raames on võimalik määrata rahatrahv kuni 1200 eurot ja konfiskeerida keelatud ained.

Tänavu esimesel poolaastal on algatatud 125 väärteomenetlust, millest 66 juhtumit on lõpetatud kuriteo tunnuste ilmnemise tõttu. Maksu- ja Tolliameti tollijärelevalve valdkonnajuhi Voldemar Linno sõnul on eelkõige kahju just noortest, kes on alles oma elutee alguses ning kitsendavad narkootiliste ainete tellimisega oma edasisi võimalusi tööturul.

“Siinkohal palume vanematel pöörata tähelepanu sellele, mida noored internetis teevad, sest alaealised ei pruugi mõista olukorra tõsidust ning narkootikumide tellimisega kaasnevaid karistusi,” lisas ta.

Lisainfot narkootikumide tellimisega seotud ohtude kohta leiab MTA veebist teemalehelt https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksutarkus

]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Thu, 13 Aug 2020 08:12:13 +0300
Juhised FIE tegevuse peatamiseks https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/juhised-fie-tegevuse-peatamiseks https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/juhised-fie-tegevuse-peatamiseks FIE tegevuse peatamiseks on olemas põhjalikud juhised.
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe poole on tihti pöördutud küsimustega, kas ja kuidas saab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) esitada avalduse oma tegevuse peatamiseks.


  • Vajadusel on FIE-l võimalik oma tegutsemine peatada, milleks saab esitada avalduse äriregistri ettevõtjaportaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee/
  • Tegevuse peatamise perioodil ei ole FIE-l vaja maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid.
  • FIE tegevuse peatamisel on oluline teada, et kahe kuu möödumisel peatub FIE ravikindlustus (kui FIE ei ole ravikindlustust võimalik saada muul alusel). Lisainfo Haigekassa veebilehel
  • Detailsemat infot tegutsemise peatamise avalduse esitamise kohta leiab aadressil:
    https://abiinfo.rik.ee/fiepeatamine
]]>
marju@rup.ee (Marju) Majandus ja äri Wed, 12 Aug 2020 13:06:55 +0300