Seminar

Tulumaksuseaduse muudatused
- uued reeglid maksustamise
vältimise viiside vastu

26. OKTOOBRIL 2018. a., KIRIKU 6, TALLINN
REGISTREERU

Koolitusest

Rahandusministeeriumi eestvõtmisel on valminud tulumaksuseaduse muutmise seadus, mille eesmärgiks on Eesti õigusesse üle võtta Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad. Direktiivist tulenevalt peavad liikmesriigid vastu võtma ja avaldama selle järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembril 2018. a ning vastu võetud õigusnorme tuleb kohaldada juba alates 1. jaanuarist 2019. a. Tulumaksuseaduse muudatuste jõustudes on võimalik rakendada mitmeid uusi meetmeid maksubaasi õõnestamise ja maksustamata kasumi siseturult väljapaigutamise takistamiseks. Nendeks meetmeteks on üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad eeskirjad. Seminaril antakse järgmisel aastal rakendamisele kuuluvatest abinõudest põhjalikum ülevaade.

Lektor

Jaak Siim
Jaak Siim
LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat

AJAKAVA

10:00 – 10:45
Loeng
10:45 – 11:00
Kohvipaus
11:00 – 11:30
Loeng
11:30 – 12:00
Küsimustele vastamine

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg: 26. oktoober 2018. a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja)

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot + KM
Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot + KM


REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.