Koolitus

Põhivara arvestus raamatupidamises

17. SEPTEMBRIL 2018. a., KIRIKU 6, TALLINN
REGISTREERU

Koolitusest

Koolitusel räägime põhivarast – finants- ja kinnisvarainvesteeringutest ning materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast –, andes ka ülevaate erinevate põhivara liikide arvelevõtmisest ja edaspidisest kajastamisest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRS-i rakendamisel. Süveneme meetoditesse ja käsitlustesse: õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Pikaajalised finantsinvesteeringud

 • Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod
 • Võlakirja sisemine intressimäär ja korrigeeritud soetusmaksumus
 • Tütar- ja sidusettevõtte kajastamine kapitaliosaluse meetodil

Kinnisvarainvesteeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu olemus
 • Õiglane väärtus või amortiseeritud maksumus

Materiaalne põhivara

 • Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid
 • Komponentideks liigitamine
 • Eraldise vara komponent
 • Laenukulutuste kapitaliseerimine
 • Parendused, asendused, olulised ülevaatused ja remont

Renditud materiaalne põhivara

 • Kapitali- või kasutusrent
 • IFRS 16 (2019) Rendid

Immateriaalne vara

 • Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid
 • Uurimis- ja arenguväljaminekud

Vara väärtuse test

 • Vara väärtuse testi tagamaad
 • Kaetav väärtus
 • Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus

Lektor

Rita Ilisson
Rita Ilisson
Õppejõud ja koolitaja

AJAKAVA

10:30 – 11:00
Tervituskohv
11:00 – 12:30
Loeng
12:30 – 12:45
Kohvipaus
12:45 – 14:15
Loeng

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg: 17. septembril 2018. a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja)

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Esimesed 10 kohta on müüdud.
Järgmised 10 osalejat saavad registreeruda soodushinnaga 99 eurot + KM


REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.