Seminar

Muudatused töövaidluse
lahendamise seaduses

15. novembril , Kiriku 6, Tallinn
REGISTREERU

Tutvustus

Seminari eesmärk on anda ülevaade uuest töövaidluste lahendamise korrast. Töövaidluste lahendamise seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuarist ning asendab sellega seni kehtivat individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Tervise- ja tööministeeriumi sõnul on uue seaduse eesmärk töövaidluse lahendamine muuta lihtsamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ning pooltele selgemaks. Seminaril selgitatakse, mis need muudatused täpsemalt võrreldes veel hetkel kehtiva seadusega on ning mida need muudatused seaduses sisuliselt muudavad.

Lektorid

Aldo Vassar
Aldo Vassar
advokaat
Advokaadibüroo LINDEBERG
Keijo Lindeberg
Keijo Lindeberg
advokaat
Advokaadibüroo LINDEBERG

AJAKAVA

11:00 – 12:00
Esimene osa
  • Töövaidluskomisjoni pädevus ehk seaduse kohaldumisala
  • Menetluse aeg ja nõude ulatus
  • Uued võimalused: kirjalik menetlus ja lepitusmenetlus
  • Kompromissi ja kokkulepete kinnitamine
12:00 – 12:15
Kohvipaus
12:15 – 13:15
Teine osa
  • Tõendite kogumine ja tõendite hindamine, menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Muudatused tööandja jaoks praktikas
  • Varasem kohtupraktika ja võimalikud arengud

REGISTREERIMINE

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 59 euro + KM
Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 69 eurot + KM
Kolmandad kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot + KM
REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.

Toimumisaeg:
15. novembril 2017 a.

Toimumiskoht:
Kiriku 6, Tallinn (Tööandjate maja)

Hind: 109 euro + KM

Korraldaja:
Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)