Seminar

Muudatused maksukorralduses 2019

22. JAANUARIL 2019. a., KIRIKU 6, TALLINN
REGISTREERU

Koolitusest

Tutvustus:

Käesoleval ajal on Riigikogu menetluses maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille väljatöötamise eesmärgiks on maksumenetluse sujuvamaks muutmine ning praktikas esilekerkinud probleemide lahendamine. Valdav osa eelnõu sätetest on planeeritud jõustuma 2019. aasta algusest. Peamiseks muudatuseks, mis praegust olukorda muudab, on võimalus hakata nõudma äriühingu maksuvõla tasumist lisaks juhatuse liikmele ka ühingu tegelikult ehk faktiliselt juhilt, kes äriregistrisse kantud juhatuse liikme varjus tahtlikult tegutsedes on põhjustanud äriühingul maksuvõla tekkimise. Lisaks on eelnõud veel terve rida muudatusi, millega maksumaksjad peavad ennast järgmise aasta alguseks kurssi viima.

Võimalus selleks avaneb läbi osalemise Raamatupidamisuudiste seminaril, kus käsitletakse järgmisi seadusemuudatusi:

  • tegeliku ühingujuhi vastutus ühingu maksuvõla eest;
  • maksuvõla mõistet ja võla avalikustamist puudutavad muudatused;
  • maksuintressi puudutavad muudatused;
  • maksuvõla kustutamist puudutav muudatus;
  • maksumenetluse liike puudutav muudatus;
  • automatiseeritud süsteemi kaudu loodavad haldusaktid ja nende kättetoimetamine;
  • e-templi kasutamine;
  • töötamise registrit puudutavad muudatused;
  • lepingulist vastutust puudutav muudatus;
  • eelaresti seadmisega kaasnevate täitekulude sissenõudmine

Lektor

Jaak Siim
Jaak Siim
LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner, maksuõiguse valdkonna juht

AJAKAVA

10.00-10.45
loeng
10.45-11.00
kohvipaus
11.00-11.45
loeng
11.45-12.00
küsimustele vastamine

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg:
22. jaanuaril 2019. a.

Toimumiskoht:
Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja, 2. korruse saal)

Täishind:
99 eurot + KM

Korraldaja:
Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Soodushind
Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijatele
49 eurot + KM

REGISTREERU
Tavahind
Mittetellijatele
99 eurot + KM

REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.