Seminar

Kunst jääda ellu
maksuhalduri kirve all

22. MÄRTSIL 2018 a., KIRIKU 6, TALLINN
REGISTREERU

Seminarist

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Nimetatud küsimustele püütakse vastus anda seminaril, kus käsitatakse järgmisi teemasid.

Käsitletavad teemad:

  • Maksumenetluse põhimõtted, sh uurimispõhimõte, eesmärgipärasuse põhimõte ja maksusaladuse kaitse.
  • Maksukohustuslase ärakuulamisõigus.
  • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine (Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda? Kas seda võib teha enne menetluse alustamist? Kas nõudele vastata või mitte? Millal tuleb kindlasti reageerida?)
  • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine? (Kuidas ja mille alusel vaatlust läbi viiakse? Millal on õigus teostada vaatlust ette teatamata? Kuidas vaatluse käik fikseeritakse? Kas vaatluse käigus tohib asju ja dokumente ära võtta, käskida lukke avada jms?)
  • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel, sh pankadelt jt menetlusvälistelt isikutelt.
  • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed.
  • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused (Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?)
  • Praktikas esile kerkinud probleemid seoses maksukontrolli läbiviimisega, kohtupraktika ja planeeritavad seadusemuudatused.
  • Mida silmas pidada maksukohustuse optimeerimisel? Lubatud ja mittelubatud optimeerimine.

Lektor

Jaak Siim
Jaak Siim
LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat

AJAKAVA

9:30 – 10:00
Tervituskohv
10:00 – 11:00
Loeng
11:00 – 11:15
Kohvipaus
11:15 – 12:15
Loeng

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg: 22. märts 2018 a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja)

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot + KM
Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot + KM


REGISTREERU