Koolitus

Isikuandmete kaitse
- raamatupidaja uus mure

21. veebruar 2018, Kiriku 6, Tallinn
REGISTREERU

Koolituse eesmärk on tutvustada uut isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. 2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos riiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrust hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018. a.

Peamised teemad, mida koolitusel käsitletakse, on järgmised:

  1. Olulisemad ja põhilised muudatused, mis kaasnevad Euroopa andmekaitse reformiga.
  2. Isikuandmete töötlemise lubatavus.
  3. Andmetöötleja kohustused.
  4. Isikuandmete töötlemise läbipaistvus.
  5. Andmesubjekti õigused.
  6. Delikaatsete isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
  7. Raamatupidajad ja raamatupidamisettevõtted andmekaitse reformi valguses.
  8. Andmekaitseametnik.

Lektor

Aldo Vassar
Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat, spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele ja infotehnoloogiaõigusele.

AJAKAVA

10:30 – 11:00
Tervituskohv
11:00 – 11:45
Loeng
11:45 – 12:00
Kohvipaus
12:00 – 12:45
Loeng

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg: 21. veebruar 2018 a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja)

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot + KM
Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot + KM
Hind: 109 eurot + KM


REGISTREERU