TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses

Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 2008. a määrus nr 151 Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 «Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord» muutmine. Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 3, § 65 lõigete 1…
Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määrus nr 147 Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 1999. a määruse nr 412 «Rahandusministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine. Kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel. Avaldamismärge  RTI, 14.10.2008, 44, 248 Jõustumise kpv…
Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määrus nr 148 „Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus“ kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 271 lõike 1 alusel. Avaldamismärge  RTI, 14.10.2008, 44, 249 Redaktsiooni jõustumise kpv 01.01.2009
Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määrus nr 149 "Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus" kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 501 lõike 1 alusel. Avaldamismärge RTI, 14.10.2008, 44, 250 Redaktsiooni jõustumise kpv 01.01.2009

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes