TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut moodustas patsiendikindlustuse töörühma ning kutsus valdkonna partnerid kokku, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et…
“Kes on minu juhitud ettevõttes tegelik kasusaaja?” See on küsimus, mida peavad alates 1. septembrist endalt küsima kõik äriühingute, aga ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhid.
Euroopa suurimad uudisteagentuurid süüdistasid 4. septembril Google'it ja Facebooki neilt uudiste tasuta "rüüstamises", ärgitasid veebihiide andma meediale suuremat osa uudiste tasuta jagamisest saadud tulu ja kutsusid Euroopa Parlamenti muutma Euroopa…
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) leiab, et sunddividendid ja väljaastumishüvitis mõjuksid negatiivselt kogu majandusele.
Valitsus otsustas 30. augusti istungil vähendada kohalike omavalitsuste sihtotstarbeliste toetuste osakaalu ning suurendada selle arvelt omavalitsuste tulubaasi. Otsus muudab omavalitsuste rahakasutuse paindlikumaks. Toetuste kogusumma, mis tõstetakse omavalitsuste tulubaasi, on 4,7…
Rahandusministeerium tahab ehk juba tuleval aastal aktsiaseltside kõrval turule lubada ühistulised kindlustusseltsid, mis on väga populaarne tegutsemisvorm nii Euroopas kui ka Ühendriikides.
Alates detsembrist 2018 kohalduv Euroopa Liidu geobloki määrus muudab oluliselt internetis kauplejate ja teenusepakkujate kohustusi. Edaspidi võivad piiriülese kauplemisega halvimal juhul kaasas käia maksukohustused ja teiste riikide toote- ja tarbijakaitsekohustuste…
1. septembril 2018 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, mille kohaselt peavad eraõiguslikud juriidilised isikud koguma ja esitama äriregistrile teavet oma tegelike kasusaajate kohta. Ettevõtjatele kehtestatud uue kohustuse…
Valitsus kiitis 23. augusti istungil heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, mille sihiks on vähendada soolist palgalõhet avalikus sektoris.
Valitsus plaanib 23. augusti istungil heaks kiita eelnõu, millega viiakse struktuurivahendite ja riigisiseste regionaaltoetuste andmine rahandusministeeriumist Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
Siseministeerium plaanib muudatusi välismaalaste seaduses. Mitmed planeeritavad muudatused on ettevõtjate jaoks positiivse või neutraalse mõjuga, kuid kõige suuremaks kitsaskohaks olevat sisserände piirarvu probleemi nendega ei lahendata, leiab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes