TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses

Kaubandus-tööstuskoda ootab oktoobri alguseni ettevõtjate arvamusi riigi plaani kohta nõuda börsiettevõtetelt senisest detailsemat infot ettevõtete juhtide tasustamise kohta.
Tulumaksuseaduse täiendamise eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise, eelnõu kohaselt ei loeta edaspidi erisoodustuseks tööandja kulutusi töötajate tööle- ja kojusõidu ühistranspordi pileti hinna hüvitamiseks.
18. septembril läbis riigikogus esimese lugemise tarbijakaitseseaduse muutmise eelnõu, mille tulemusel ei ole lubatud kaupade ja teenuste müügil seada klientidele erinevaid müügitingimusi sõltuvalt nende asukohast.
Riigikogu sotsiaalkomisjon algatas tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis annab õiguse vahetada digiretsepte ja haiguslugusid Euroopa Liidu liikmesriikidega.
Raamatupidamisuudiste viiendas numbris anname ülevaate suvel jõustunud reisijate huve edendava turismi- ja võlaõigusseaduse, töötaja õigusi tagava välismaalaste seaduse, ebaseadusliku töötamise tõkestamisele kaasa aitava riigihangete seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise…
Riik plaanib tuleval aastal kasutada tööturuteenuste osutamiseks ja tööturutoetuste maksmiseks 35,4 miljonit eurot.
Euroopa Parlament kiitis 12. septembril heaks vastuolulise autoriõiguse direktiivi muutmise ettepaneku, mis annab internetis sisutootjatele suuremaid õigusi internethihiidude nagu Google ja Facebook suhtes.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus ja volikogu leidsid 11. septembril peetud jäätmeseaduse eelnõu arutelul, et kohalikel omavalitsustel peab olema õigus valida elanikele parim ja kohalikele oludele sobivaim jäätmehooldemudel.
Riigikogu juhatus võttis menetlusse valitsuse algatatud eelnõu, millega tõstetakse kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat.
11. septembri istungil läbis esimese lugemise VEB fondi otsuse eelnõu, mis näeb ette rahalise hüvitise neile Eesti ettevõtjatele, kelle rahaga päästis riik 1990.-ndatel Eesti panganduse kokkuvarisemisest.
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes