Kolmapäev, 15 August 2018 09:52

31. juulist 2018 muutus liidu tolliseadustiku delegeeritud määrus 2015/2446

Maksu- ja tolliamet teatab, et 30. juulil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 192) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1063, millega muudeti ja parandati liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 teatavaid sätteid.

Olulisemaks muudatuseks on erijuhtude laiendamine, millal liidu kauba võib suunata välistransiidiprotseduurile. Lisatud erijuhtudeks on:

a) defektne või lepingu tingimustele mittevastav kaup, mille osas taotletakse imporditollimaksu tagasimaksmist või vähendamist;
b) kaup, mida eksporditakse ja veetakse TIR- või ATA-märkmiku alusel kolmandasse riiki;
c) eksporditav aktsiisikaup (alkohol, tubakatooted, kütus).

Muudatus on vaadeldav täiendava võimalusena ning kaup kaotab välistransiidiprotseduurile suunamisel oma liidu kauba tollistaatuse.

Põhjalikuma ülevaate nimetatud määruse muudatustest leiate veebilehelt „Tolliõiguse muudatused“.

Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes